Opatření souvisí s kampaní na záchranu tetřívka obecného v Jizerských horách a Krkonoších. „Vstup pro návštěvníky nebude nijak omezen. Chtěli bychom je ale požádat, aby se nepouštěli mimo značené cesty, nedělali hluk a měli psa na vodítku,“ vysvětlil vedoucí Správy CHKO Jizerské hory Tomáš Korytář. Noční strojová úprava nebude prakticky dotčena. Rolby by se však neměly zhruba od Čihadel po osadu Jizerka pohybovat v brzkých ranních hodinách, tedy v době toku. „Na nejčastěji využívaných trasách z Bedřichova, tedy na malém a velkém kolečku, změnu v režimu úpravy lyžaři nepocítí,“ upřesnil Korytář.

Zamilovaný Shakespeare
Tip deníku: Do Šaldova divadla na Zamilovaného Shakespeara