„Cílem soutěže je představit krásy tohoto pohoří široké veřejnosti a zároveň prodejem kalendářů přispět na jeho ochranu. Celý výtěžek putuje každoročně na projekty pomáhající Jizerským horám,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Zájem o kalendáře rok od roku stoupá, z loňského nákladu, který čítal 1 500 kusů, nezbyl žádný. „Díky výtěžku jsme mohli přispět na záchranu rašeliniště na Nové louce, obnovu turistických stezek nebo třeba výsadbu 84 tisíc původních dřevin do Jizerských hor,“ dodal Petrovský.

Městská policie v liberci se opět zapojila do akce Jehla, v rámci které se snaží vyčistit město od infekčního materiálu.
FOTO: Strážníci v parcích sbírali jehly po narkomanech

Odborná porota po uzávěrce zasedne k těžkému úkolu, a to vybrat 13 nejlepších snímků do kalendáře a přibližně 37 snímků na podzimní vernisáž v Centru Babylon. Jeden snímek bude moci vybrat veřejnost v rámci veřejného hlasování, a to prostřednictvím ankety, která poběží na webu Libereckého deníku.  „Každým rokem dorazí přes 200 snímků a porota má tak velice obtížnou práci vybrat ty nejkrásnější, ale myslím si, že se jí to zatím vždy podařilo na jedničku. Nejvíce fotografií je pravidelně podzimních a zimních, naopak těch letních nebývá mnoho,“ uvádí Petrovský.

V letošním roce uběhne 50 let od založení CHKO Jizerské hory, nadace bude v rámci fotosoutěže tuto významnou událost propagovat a na některých akcích pořádané Správou CHKO JH budou vydané kalendáře k dispozici. „Připravili jsme řadu akcí pro odbornou i širokou veřejnost, kde budeme prezentovat, co se s Jizerskými horami nejen za posledních 50 let událo, ale také jaká je jejich budoucnost. Vzhledem k tomu, že s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody spolupracujeme již od jejího založení před 25 lety, je toto další krok na cestě ke společnému cíli přirozeného a trvale udržitelného prostředí Jizerských hor. Jakožto jeden z porotců fotosoutěže jsem rád, že jsme letos spolupráci rozšířili i tímto směrem,“ říká Jiří Hušek, ředitel libereckého regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, pod které Správa CHKO spadá.

Medaili města Liberec obdržel významný vědec Vladimír Zikmund.
FOTO: Medaili města Liberec obdržel významný vědec Vladimír Zikmund

Historie fotosoutěže sahá až do roku 2011. Za tu dobu poslali fotografové skoro 1 500 snímků a bylo vydáno 8 500 kalendářů. Své snímky posílají nejenom obyvatelé Čech, ale například i Polska.  „Jsem velice rád, že se nám podařilo založit tradiční akci, která má úspěch jak u fotografů, tak i u široké veřejnosti a věřím, že tímto způsobem dokážeme lidem nejen ukázat krásy Jizerských hor a přírody jako takové, ale zároveň upozornit i na potřebnost její ochrany,“ uzavírá Petrovský.

Nástěnný kalendář vydaný u příležitosti 100. výročí založení Československa.
Hlasujte o nejhezčí kalendář

Více informací a kompletní pravidla naleznete na www.nadaceivanadejmala.cz.