Zelená pro Františkov je projekt, který chce zkvalitnit životní prostor na jednom z libereckých sídlišť.

„Chystáme se na úklid odpadků, které se na některých místech hromadí už dlouhá léta, opravu zchátralých laviček a výměnu písku na zarostlých pískovištích. Rádi bychom společně s městem zrekonstruovali zanedbané hokejbalové hřiště a jeho okolí, které je pro obyvatele Františkova prakticky jedinou odpočinkovou zónou," upřesnil manažer projektu a mluvčí Teplárny Lukáš Jankovský.

O hřiště se doposud ve svém volném čase a za své vlastní peníze starali hokejbalisté týmů Vosy Azyl a Pifsoni Liberec, které každou neděli před tréninkem čeká nedobrovolná brigáda.

Dezolátní stav, to je dnes hřiště na Františkově„O hřiště se staráme už asi deset let, a tak nás už nic nedokáže překvapit. Vylámat prkna, potrhat pletivo a zahodit vše, co není přidělané, je zábavou místní mládeže. Minulý týden jsme skoro hodinu opravovali vrátka, která někdo vylomil z pantů. Opravu hřiště bychom uvítali a věříme, že se k němu budou jeho návštěvníci chovat lépe než dnes. Přispět by je k tomu mohla i tato akce," uvedl za hokejbalisty David Kriegler.

Do areálu výměníkové stanice Diamo, která stojí vedle Státního okresního archivu, umístí Teplárna Liberec v období následujících 12 měsíců novou kogenerační jednotku, která bude zásobovat Františkov namísto dosavadní dodávky z parovodu. „Tímto způsobem se podaří zkrátit parní rozvody, snížit ztráty a společnou výrobou elektřiny a tepla co nejlépe využívat energie obsažené v zemním plynu. Kotelna podléhá přísné kontrole a její provoz bude mít minimální vliv na imisní situaci ve Františkově," doplnil Jankovský. Výstavba je součástí projektu Revitalizace systému CZT, který chce rozvíjet centrální zásobování tak, aby provoz této soustavy byl efektivnější a přitom, aby byly emise v celém Liberci pod kontrolou. Bude tak zabezpečen trvale udržitelný rozvoj města s ohledem na životní prostředí.

Stejně jako nový systém výroby a dodávky tepla přispěje akce Zelená pro Františkov ke zkvalitnění životního prostoru a rozvoji této lokality. Tento projekt zahájila Teplárna Liberec ve spolupráci s městem Liberec.

(jan)