Od příštího roku chce totiž odběratelům začít nabízet možnost fixace ceny tepla. Tuto službu přitom svým zákazníkům doposud nabízeli pouze dodavatelé elektrické energie či plynu.

Také proto se liberecká teplárna rozhodla, že nejprve zjistí, jaký bude o chystaný produkt mezi odběrateli tepla zájem. „Fixace ceny v teplárenství je novým produktem a jeho bezproblémové zajištění je ve vícepalivovém provozu poměrně náročné.

Liberecká teplárna proto počítá s jejím zavedením nejdříve v příštím roce. V současné době obesíláme odběratele abychom zjistili, jak budou na nový produkt reagovat, “ řekl Deníku mluvčí liberecké teplárny Lukáš Jankovský.

Zjišťování zájmu o nový produkt je součástí strategie liberecké teplárny nabízet svým zákazníkům nové možnosti dlouhodobé spolupráce. Fixace jim umožní rozhodnout o způsobu výpočtu ceny tepla. Odběratelé si tak budou moci zvolit buď cenu závislou na ceně mazutu a plynu, nebo teplárnou nabídnutou cenu zafixovat. V případě že budou ceny paliv během dohodnutého období stoupat, zákazník vydělá.

Pokud tomu ale bude naopak, zaplatí za odebrané teplo více, než kdyby se na fixaci ceny tepla s teplárnou nedohodl. „Využití této nabídky by však mohlo eliminovat riziko kolísání cen paliv a kurzu české koruny k dolaru. Právě vztahy mezi těmito hodnotami nejvíce ovlivňují konečnou cenu tepla,“ dodal Lukáš Jankovský.

O tom, zda – li se stane možnost fixace ceny tepla opravdu novým produktem v nabídce liberecké teplárny, ale nakonec rozhodnou samotní odběratelé. Novou nabídku totiž liberecká teplárna spustí jen tehdy, když o ni projeví zájem alespoň deset procent všech zákazníků. „Chceme se poučit z prvotního neúspěchu dodavatelů elektrické energie, kteří když něco podobného zaváděli, tak se nejprve setkali takřka s nulovou odezvou,“ poznamenal pro Deník člen představenstva liberecké teplárny Tomáš Buzín.