Teplárna požaduje, aby město vložilo bezúplatně svůj majetek do Teplárny, čímž se podle ní sníží náklady na zajištění tepla pro spotřebitele. Dosud si tento majetek v podobě parovodů, teplovodních přípojek, předávacích stanic, pozemků a podobně Teplárna od města pronajímá za 10 milionů korun ročně.

Město ovšem zpochybňuje, že nastaly podmínky pro vložení městského majetku do Teplárny. „K tomu má podle smlouvy dojít v momentě, kdy Teplárně poklesnou volné finanční prostředky pod 20 milionů a tento stav potrvá 60 měsíců. Nijak nám nedoložili, že k této situaci došlo, ani jakým způsobem to vypočetli, když ještě nedávno bylo na účtech teplárny přes 80 milionů,“ uvedl právní zástupce města Tomáš Bobek.

Liberecká teplárna.
Teplárna bije na poplach, výměna parovodů vázne

DŮKAZY JSOU VÁGNÍ

Soudce Vladimír Foldyna je podobného mínění. „Pokud chce žalobce s žalobou uspět, musí prokázat naprosto průkaznými zdrojovými daty, která budou nezpochybnitelná a jednoznačná, jak k poklesu finanční hotovosti došlo a že to má příčinnou souvislost s tím, co je uvedeno ve smlouvě. Nemohou to být údaje vytažené někde ze vzduchu,“ uvedl soudce.

Právník Teplárny Jindřich Král se naopak snažil poukázat na to, že město nesplněním dohody sleduje jiné cíle, a to aby se dostalo ke všem dokumentům Teplárny, které mají i podobu utajovaných informací. Soud je ale jiného názoru. „Je legitimní, aby město jako spoluvlastník mělo k dispozici veškeré informace související s hospodařením Teplárny,“ zmínil soudce.

Jaroslav Pantůček. Dříve byl  ve vrcholových pozicích České spořitelny, MERO ČR  a UniControls.
Teplárna přitvrdila, podává žalobu na město

TAJÍ SMLOUVY

Právě na zatajování údajů si město už dlouhou dobu stěžuje. Jde hlavně o smlouvy mezi Teplárnou a většinovým vlastníkem, skupinou MVV. Radnice si myslí, že na základě těchto smluv si MVV nechává vyplácet nepřiměřené zisky.

„Objevují se nové a nové skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že základním důvodem vysoké ceny tepla v Liberci je primárně způsob hospodaření Teplárny,“ uvedl už před časem Tomáš Bobek z právní kanceláře Máchal a Bobek, kterou si město najalo.

Svůj majetek má do Teplárny vložit i sedmdesátiprocentní akcionář Energie Holding, který je součástí skupiny MVV. „Tím, že město odmítá svůj majetek vložit, blokuje i vklad majetku MVV. Tyto kroky se musí udělat naráz, aby byl zachován akcionářský poměr. MVV paltí Teplrárna ročně 40 milionů za pronájem, což se odráží i ve vyúčtování tepla,“ snažil se oprávněnost vkladu prokázat právník Teplárny.

Liberecká teplárna.
Liberecká teplárna žádá dotace na revitalizaci ztrátové sítě

CO SE MÁ VLOŽIT?

Majetek vlastněný MVV ale město rovněž zpochybňuje. „Pořád narážíme na kostlivce ve skříni. Zjistili jsme, že část majetku, který má MVV převést na Teplárnu, vůbec neexistuje. Rovněž znalecký posudek, kterým se ocenila hodnota vkládaného majetku, je podle nás přeceněný. Výše nájmu je nadsazena vůči cenám v místě a čase obvyklém,“ poukazuje zástupce města Lukáš Máchal.

Nad majetkem MVV, který má přejít na Teplárnu, se pozastavil i soudce Foldyna. „Tvrdíte, že 60 % tepla berete od Termiza a 40 % tepla je ze spalování plynu. Proč chcete kupovat od MVV velké zásoby mazutu, k čemu to potřebujete? Uniká mi i smysl dalšího majetku, který tam má být vložen,“ uvedl Foldyna. Na doložení všech skutkových tvrzení a důkazů dostala teplárna lhůtu 30 dní.

Pitná voda. Ilustrační snímek.
Bude voda v českých rukách levnější? Spíš ne, tvrdí odborníci

Teplárna přitom přiznává, že i přes žalobu pracuje na dohodě s městem. „Přistoupili jsme na několik návrhů města a díky tomu jednáme o nové dohodě. Chybí doladit jen detaily. Dohodli jsme se, že soudní spor ukončíme, až dohodu schválí zastupitelstvo. Do ukončení jednání ale nebudeme podrobnosti komentovat,“ řekl místopředseda představenstva Jaroslav Pantůček.