Až čtyřnásobek průměrné hodinové mzdy. O tolik se může lišit částka na hodinu, za kterou zaměstnanci na Liberecku pracují. Alespoň podle údajů, které jsou k dispozici na portálu ministerstva práce a sociálních věcí.

Nejhůře jsou na tom sběrači odpadků a popeláři, kteří kolikrát nedosáhnou ani na šedesát korun za hodinu. Naopak na čelním místě v tabulce s hodinovou průměrnou mzdou jsou vyšší úředníci bezpečnosti a ochrany, například policejní ředitel. Ihned za nimi následují ředitelé a prezidenti velkých organizací a podniků nebo vedoucí pracovníci státních orgánů státní správy a správních úřadů.

Průměrná hodinová mzda těchto řídících pracovníků pak přesahuje částku dvě stě dvacet korun. Kolem dvou stovek za hodinu se pohybuje průměrná mzda lékařů. Zdravotní sestry jsou na tom o poznání hůře, jejich průměrný hodinový plat se zastavuje na přibližně sto třiceti korunách.

Kolem sto padesáti korun na hodinu berou například učitelé nebo vychovatelé na speciálních školách a v ústavních zařízeních. Mezi ty nejhůře placené profese pak kromě popelářů patří domovníci, školníci, vrátní, ostraha objektů nebo pomocní montéři.

Kromě rozdílných mezd u profesí pak podle údajů Českého statistického úřadu existuje i rozdíl mezi životem na venkově a ve městě. A to jak v příjmech, tak ale na druhou stranu i ve výdajích.

Zatímco lidé v obcích s počtem obyvatel do dvou tisíc měli v roce 2006 průměrný roční čistý příjem necelých sto sedm tisíc, lidé ve městě s počtem obyvatel nad padesát tisíc na tom byli o dvacet tisíc korun lépe.

Roční výdaje obyvatel se rovněž liší podle místa bydliště. Lépe pak celkového porovnání příjmů a výdajů vycházejí lidé z velkoměst. Zatímco obyvatelé malých obcí utratili v průměru za rok necelých 101 tisíc, lidé z velkých měst o přibližně sedmnáct tisíc více.