Více jak dvě stovky klientů již prošly rukama terapeutů za 11 let fungování terapeutické komunity pro drogově závislé v Nové Vsi u Chrastavy. V pobytovém zařízení, které poskytuje bezdrogové prostředí s jasnými pravidly, pomáhají patnáctičlenným skupinkám lidí, kteří jsou závislí na nelegálních návykových látkách. Strukturovaný program plný rozmanitých aktivit podporuje klienty v tom, aby se vzdali života s drogou.

Záměr vybudování takového zařízení v obci se přitom zpočátku nelíbil hrstce místních občanů. „Je pravda, že zpočátku někteří místní brblali, že si jen do vesnice natáhneme kriminální živly. S postupem času však i oni pochopili, že to tak není. Naopak v současnosti je taková situace, že v rámci svých možností klienti komunity pomáhají obci nebo podnikatelům, kteří zde mají sídlo,“ vysvětlila jedna z novoveských obyvatelek Iveta Kašingová.

Program by totiž celkově měl přispívat k obnově fyzického a psychického zdraví klientů a k jejich budoucímu zapojení do společnosti. Prvořadým cílem je jejich zotavení ze zneužívání drog a umožnění jejich osobního rozvoje za současného dodržování abstinence od látek ovlivňujících vědomí. „Dalším cílem komunity je umožnit nám, abychom si osvojili praktické dovednosti a znalosti pro každodenní život, abychom si v rámci svých možností upravili rodinné a sociální vztahy a abychom si řešili otázky spojené s následným bydlením a prací či studiem a s následnou odbornou péčí – doléčováním,“ popsal záměr léčby tak, jak si ho uvědomuje, jeden z klientů, který si však z pochopitelných důvodů nepřál uvést své jméno.

Významnou úlohu v terapeutické komunitě zaujímá sociální učení přímou konfrontací mezi členy komunity a přijímání odpovědnosti za sebe i za druhé. Klienti se podílejí na chodu komunity včetně rozhodování v důležitých záležitostech. Z řad klientů se pravidelně sestavuje spoluspráva, jejíž členové přebírají zodpovědnost za činnosti v domě.

Z celkového počtu 226 klientů léčbu úspěšně dokončilo 95 abstinentů. Kolika z nich se daří abstinovat dodnes, není možné úplně přesně zjistit. „Málokdo se totiž do léčby vrací, i když se každým rokem koná výročí založení komunity a tedy i sraz absolventů,“ dodal jeden z klientů. Při roční a pětiroční abstinenci dostávají exklienti diplomy.

Život v komunitě se řídí strukturovaným denním programem. Jeho součástí je skupinová terapie, vzdělávací lekce, pracovní činnost, večerní kluby, sport a volný čas. Pracovní činnost je dána aktuálními potřebami domu. Úklid, vaření, praní, žehlení a jiné domácí práce. Klienti pracují také na tkalcovských stavech, s keramikou, v dílně ručních prací, vyrábějí indiánské lapače snů, starají se o psa a pracují na malém políčku, kde pěstují ovoce a zeleninu. Většinu keramických výrobků a koberců pak klienti prodávají na trzích.

Kromě toho mají každou sobotu na programu výlet, který organizuje jeden člověk ze skupiny a pro ostatní je to obvykle překvapení. K dispozici mají horská kola, takže jezdí i na kolech, nebo chodí na pěší túry po blízkém i dalekém okolí. Každé tři měsíce se konají takzvané zátěžové akce. V zimě jezdí komunita na týden na hory a běžkuje. Na jaře se pak vydává sjíždět vodu Vltavu do Českého Krumlova a okolí, v létě na týdenní namáhavý pobyt na kolech a během podzimu na týdenní putování s krosnami na zádech do Lužických hor.

A jak na léčbu v novoveské komunitě pohlížejí rodiče klientů? „Dcera se s drogovou závislostí potýká 4. rokem - ve věku 18-22 let. Na počátku jsem měla dojem, že svým přístupem k životu jedná jako 13letý vzpurný a nezodpovědný puberťák. Po ročním pobytu v komunitě dospěla a zmoudřela, takže působí dojmem zdravě sebevědomé a reálně uvažující minimálně 30ti leté ženy. Vím, že se za tím „skokem“ skrývá každodenní dřina na sobě, ke které vybízí skupinový program, kde jsou všichni členové komunity nuceni žít ve 24hodinové otevřenosti a pravdivosti. Ani jindy tak mírumilovná dcera se nevyhnula mnohým konfliktům, díky kterým objevila i své skryté stránky povahy a naučila se s nimi pracovat tak, že se dnes nemusí bát říci „ne“, když je to pro ni zdravé a hájit si svůj osobní prostor, což do té doby téměř neznala. Oceňuji tuto zralost a mnohdy mi přijde, že se nebavím s dcerou, ale s rovnocennou partnerkou, kterou život těžce zkoušel, ale nezlomil a ona se naučila z těchto zkušeností vytěžit pro sebe co nejvíc a dnes je díky tomu moudřejší než její leckterý vrstevník. Týmu komunity tímto patří můj obdiv a vřelý dík za to, že k těmto prospěšným změnám vytvořil ideální podmínky a dceři nemenší dík, že jimi i přes jejich náročnost prošla až do konce,“ zhodnotila léčbu maminka jedné z klientek komunity.

Petra Rejsková

Zhodnotit úspěšnost léčby není jednoduché…

Redaktoři Deníku se ptali Davida Adamečka, předsedy rady společnosti Advaita, která komunitu v Nové Vsi provozuje.

Jak byste zhodnotil úspěšnost léčby?

To je složitá otázka. Zjednodušeně by se dalo říci, že je to přibližně čtyřicet procent klientů. Spíše než na čísla bych se však při odpovědi zamířil na fakt, kdy my klienta považujeme za úspěšně abstinujícího. Především je to člověk, který abstinuje z našeho pohledu dlouhodobě, a žije takříkajíc normálním způsobem života. To znamená, že nekrade, má zaměstnání a nežije na úkor státu, na sociálních dávkách. Když už neabstinuje stoprocentně, jsme rádi, když alespoň užívá drogu bezpečnějším způsobem. I to je pro nás úspěch, pokud například injekce vymění za v uvozovkách JEN šňupání. Dalším kritériem úspěchu je potom klientovo fyzické zdraví, kdy k nám přicházejí někteří uživatelé například s hepatitidou typu C a během léčby se ve spolupráci s libereckou nemocnicí dají do kupy a samozřejmě dohlížíme i na psychické zdraví. Mnozí z našich klientů totiž v počátku trpí depresivními stavy.

Do komunity přicházejí lidé z různých koutů republiky. Není tu možnost, že by se na Liberecku paradoxně zhoršila situace s uživateli drog?

Tak to v žádném případě. Lidé, kteří na Liberecku po ukončení pobytu v komunitě zůstávají, buď pracují a jsou pro Liberec naopak přínosem, nebo ti, kteří znovu začnou fetovat, se rychle vrátí do míst, kde začínali. To znamená, že Liberec brzy opouští dobrovolně.

Lze říci, že kdo bral delší dobu drogy, bude se ze závislosti déle dostávat?

Obecně ano, neplatí to však jednoznačně. Jsou lidé, kteří mají spoustu peněz a mohou si dovolit například kvalitní heroin a fetují takzvaně přiměřeně. Takový člověk bude mít menší problém zbavit se své záležitosti než člověk, který si třeba jen rok své tělo huntuje každodenně pervitinem. Záleží vždy na způsobu užívání a frekvenci. Těžší návrat do normálního způsobu bude mít i uživatel, který upadl sociálně, který například obchoduje s drogami nebo se věnuje jiné kriminalitě, než člověk, který kvůli droze takové věci dělat nemusí. (ppt)

Pomoc hledají drogově závislí i u policie

Chuť skončit s drogovou kariérou a kriminalitou s ní spojenou může být v některých případech tak obrovská, že paradoxně může přivést uživatele drog až na policejní oddělení, jak se tomu stalo v minulém týdnu v Liberci. „Koncem minulého týdne přišel na Obvodní oddělení Liberec město muž do 30 let. Policistům se doznal, že prodává drogy a chce zavřít. Při jeho vytěžení bylo zjištěno, že je aktivním uživatelem různých druhů omamných psychotropních látek a trpí halucinacemi. Do vězení chtěl proto, aby se nepředávkoval a neumřel,“ uvedla příklad tisková mluvčí liberecké policie Vlasta Suchánková.
Kromě tohoto se s takovým chováním liberecká policie nesetkala poprvé.

„Podobný případ zaznamenali kriminalisté zhruba před dvěma roky. Přímo na Policii ČR v Pastýřské ulici přišel rovněž toxikoman, který se přiznal k prodeji drog a chtěl do vězení. I tento muž, sám aktivní uživatel drog, byl ve velice špatném stavu a skončil v psychiatrické léčebně na takzvaném detoxu,“ dodala Vlasta Suchánková.

Jak dále uvedla, vesměs se jedná o distribuci drog a majetkovou trestnou činnost. V letošním roce, od počátku ledna do dnešního dne, obvinili liberečtí policisté 29 osob za distribuci a výrobu drog, z toho dvě ženy. „Za celý loňský rok jsme obvinili 30 osob. Nicméně na tomto stavu se podepsal nedostatečný počet policistů, kteří na linii toxi pracují. Nyní už se této problematice věnují 4 kriminalisté, což je znát také na výslednosti,“ vysvětlila Vlasta Suchánková.

Jak dodala, lze každopádně říci, že veškeré odhalené případy jsou ukázkou dobré práce kriminalistů z této linie. Jedná se totiž o latentní trestnou činnost, to znamená skrytou. Policisté tuto trestnou činnost sami monitorují a vyhledávají. „Nelze tedy říci, zda kriminalita spojená s distribucí a výrobou drog má snižující či vzrůstající tendenci, vše totiž záleží na zkušenosti a dobré znalosti místní problematiky kriminalistů z linie toxi,“ uzavřela mluvčí Vlasta Suchánková. (ppt)