Jak však uvedla ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková, z hlediska prostého počtu uchazečů nad 50 let to není problém nijak dramatický. Specifická míra nezaměstnanosti osob nad 50 let totiž není o mnoho vyšší, než je celková míra nezaměstnanosti. „Vážná je však skutečnost, že nezaměstnaní v této věkové skupině výrazně nadprůměrně inklinují k dlouhodobé nezaměstnanosti, to znamená nezaměstnanosti trvající více než jeden rok,“ pokázala na problém Kateřina Sadílková.

Nezaměstnaných déle jak rok je v této věkové skupině zhruba polovina. To podle názoru Kateřiny Sadílkové znamená, že jejich situace je vážná a jejich návrat na trh práce je nutno řešit pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. „To jsou například rekvalifikace, dotace na tvorbu Společensky účelových pracovních míst, podpora podnikání a podobně,“ vysvětlila Kateřina Sadílková.

Nedostatek praxe už není překážkou

Jak dále Kateřina Sadílková sdělila, trend dnešní doby je stále se zvyšující zájem o mladé lidi, u kterých byla v minulosti překážka nedostatek praxe. Dnes naopak firmy do mladých lidí investují a poskytují jim patřičné zaškolení, využívají jejich jazykových znalostí a schopnosti přizpůsobit se.

„Proto nás v současné době trápí špatně uplatnitelná skupina lidí ve věku nad padesát let na trhu práce. Velkou část svého pracovního života prožila v minulém režimu, ve kterém získala své pracovní návyky a vždy měla jistotu stálého zaměstnání,“ pokračuje ve vysvětlování Kateřina Sadílková. Kromě toho vyšší účast této věkové kategorie uchazečů v evidenci úřadu práce souvisí také s každoročně se prodlužující věkovou hranicí pro odchod do starobního důchodu.

Důvodem nezaměstnanosti těchto vyšších věkových skupin je podle Kateřiny Sadílkové zejména ztráta zaměstnání v období, kdy ještě nesplňují podmínky pro přiznání starobního důchodu, ale většina zaměstnavatelů již o ně nemá zájem z důvodů nízké přizpůsobivosti. „Těmto občanům zaměstnavatelé nejčastěji vytýkají neaktuální znalosti a dovednosti, neochotu k dalšímu vzdělávání a ke změnám, chybějící dovednosti v používání nových technologií a nižší znalost cizích jazyků. Tohle všechno ale současný trh práce vyžaduje,“ shrnula Kateřina Sadílková.

Jak dále uvedla, dnešní trh vyžaduje ze strany zaměstnanců ochotu k rekvalifikaci a třeba i k přestěhování se do jiného města. „Na druhou stranu se mnoho zaměstnavatelů dopouští velké chyby, že nechce využít jejich praktických životních zkušeností. Důsledkem toho pak lidé, kteří jsou v evidenci již déle, ztrácejí motivaci, připadají si zbyteční a svou negací se dostávají do začarovaného kruhu,“ popsala Kateřina Sadílková.

Kromě toho dodala, že mnohé psychologické a sociologické studie potvrzují, že ve chvíli, kdy uchazeč o zaměstnání setrvá v síti nezaměstnanosti na dobu delší šesti měsíců, ztrácí nejen pracovní návyky, ale také určitou pravidelnost rytmu dne.

Bariéra pro lidi nad padesát let? Blížící se penze

Praha/ Ztratit práci poté, co se věk přehoupne přes padesátku, může být problém. Zaměstnavatel, který se rozhoduje, jakého pracovníka přijme, mnohdy spíše sáhne po mladém absolventovi školy než po člověku, který má za sebou bohatou pracovní kariéru. „Zaměstnavatelé často hledají někoho na delší kariérní období, než které zbývá lidem, jež nemají dlouho do důchodu. Obávají se, že tyto lidi nákladně zaučí a oni odejdou do penze,“ vysvětluje ekonom Daniel Münich z institutu Cerge-Ei důvody, proč se spíše investuje do mladých pracovníků.

Mladí lidé přitom mají naopak tu nevýhodu, že nemají vytvořenou představu, co vlastně práce v daném oboru znamená. Bariéra pro vstup lidí nad padesát let ale podle Münicha může být i psychologická. „Pro tuto skupinu bývá více obtížné měnit pracovní návyky a způsob práce. Jakmile jsou například z jednoho zaměstnání propuštěni, hůře se jim vybírá a nechtějí vždy začínat něco nového,“ dodává Münich. S pokračujícím stárnutím populace lze ale očekávat růst právě této věkové skupiny. Podle Daniela Münicha přitom není potřeba zavádět speciální programy pro zaměstnávání lidí nad 50 let, ale odstranit diskriminující překážky, které tuto skupinu obyvatel znevýhodňují. „Jsou například vysoké daňové odvody nebo omezení práce na dobu neurčitou u těchto lidí. To je absurdita, která vychází z politiky devadesátých let, z falešné představy, že čím dříve odejdou lidé do penze, tím více bude pracovních míst pro ty mladší,“ dodal ekonom Daniel Münich. (pla)

Nezaměstnaní