Sídliště prochází rozsáhlými úpravami

Liberec - Už jen výsadba nových stromů zbývá k dokončení druhé etapy celkové regenerace sídliště v Rochlici. Dosavadní úpravy největšího libereckého sídliště přinesly zdejším obyvatelům nová parkovací místa, nové boxy na kontejnery, zeleň a desítky metrů nových a opravených chodníků.

Cílem třetí etapy budou úpravy komunikací v Seifertově a Halasově ulici. „Budeme zde muset vytvořit vhodná parkovací stání. Vozy v Halasově ulici sice stojí, nejde ale o parkovací místa v pravém slova smyslu,“ uvedl před nedávnem Michal Buzek, mluvčí Technických služeb města Liberce, které vyhrály výběrové řízení na zhotovitele první části třetí etapy.

Právě parkování, v kombinaci s úzkými silnicemi, patří k nejpalčivějším bolestem rochlického sídliště. Po dokončení regenerace by se měl proto počet parkovacích míst z původních sedmnácti set téměř zdvojnásobit. Podle náměstka primátora Ivo Palouše plánuje město v rámci regenerace sídliště také výstavbu nového dětského hřiště a různých odpočinkových ploch. Celkovou regeneraci rochlického sídliště zahájilo město v roce 2006.

Výstavba tramvajové trati začne už příští rok

Liberec - Největší liberecké sídliště se už brzy dočká tramvajových spojů. Sedmisetmilionový projekt má definitivně zelenou. Dopravní podnik města Liberce (DPML) totiž získal potřebné dotace z regionálního operačního programu. Deníku to potvrdil ředitel DPML Jiří Veselka. „Ze zasedání rady regionálního operačního programu máme zatím ústně potvrzeno, že jsme byli jako žadatelé úspěšní,“ upřesnil Veselka.

Takzvanou nultou etapou tramvajové trati do Rochlice byla nedávno dokončená přestavba terminálu MHD ve Fügnerově ulici. První etapou bude část trati vedoucí od terminálu až k zastávce Mlýnská. „Počítáme, že během ledna nebo února vyřídíme stavební povolení a během příštího léta se začne stavět,“ podotkl Jiří Veselka. V dalších etapách se pak trať dostane přes Broumovskou až na Dobiášovu ulici v Rochlici.

Důvodem výstavby nové tramvajové trati je fakt, že autobusová doprava už v současné době téměř nestačí rochlické sídliště obsluhovat. Tramvajová trať do Rochlice byla záměrem města několik let. „Původně byly dvě varianty. Z té přes třídu Dr. Milady Horákové ale už dříve sešlo, protože by příliš komplikovala dopravu,“ připomněl mluvčí libereckého magistrátu Martin Korych.

ANKETA: Co považujete za klady a zápory života v Rochlici?

Petra Zachariášová, 26 let

Za klady považuji výbornou občanskou vybavenost, jako že jsou tu školky, školy a obchody. Výhodou je i dobrá dostupnost centra města a jsou tu také levnější byty. Naopak problémem je parkování, že tu děti nemají pořádnou možnost vyžití a dost se tu krade.

Oldřich Albrecht, 78 let

Nejsou tu parkovací místa. Poslední dobou přibylo hodně aut a tím, že je tu přes deset tisíc lidí, je to problém. Chtělo by to vzít nějaké nevyužité prostory a udělat z nich parkoviště. Dobrá věc je, že se tu začala dělat regenerace sídliště – opravy silnic, chodníků a výsadba.

pan Josef, 65 let

Já jsem s bydlením v Rochlici rozhodně spokojený a žádné věci, co bych mohl kritizovat, mne nenapadají. Autem nejezdím, takže nevnímám ani problémy s parkováním, o kterých se mluví. Sekají tu trávu a starají se tady o to, takže nemám výtky.

Libuše Heringová, 57 let

Je to tu dobré, akorát se mi nelíbí, že na jedné straně Rochlice se staví a na druhé se na to kašle. Tím chci říct, že někde jsou tady silnice a chodníky v dobrém stavu a jinde zase v hodně špatném. Myslím si, že když už se opravuje, tak by se mělo všude.

Jiří Brabec, 84 let

Chodníky jsou tu tak kostrbaté, že v mých letech není snadné po nich chodit a některé úseky mi vyloženě vadí. Jinak bydlím v Ječné ulici, kde je klid a žije se tam dobře. Vcelku si tam nemám na co stěžovat, maximálně na klasické neduhy bydlení v paneláku.

Rochlice je nejlidnatější z libereckých čtvrtí a jednou z nejstarších

Z HISTORIE - Rochlice, jejíž název je patrně odvozen od slova rokytí (křoví na břehu řeky), vznikla již na konci 13. století v blízkosti brodu přes Lužickou Nisu. Obec je v tehdejších konfirmačních knihách pražského arcibiskupství zmiňována pod jmény: Rokytnik, Rokytnitz a Rokostnicz. V seznamech papežského desátku je obec označována jako Rochlicz, ze kterého po příchodu německých kolonistů vznikly tvary Rechlicz, Röchlicz a konečně Röchlitz, uvedený v redernském urbáři roku 1560.

Podle tohoto urbáře žilo tehdy v obci v 21 domech 17 sedláků, 4 zahradníci a 4 domkaři. Obec se rozrůstala velmi pomalu. V roce 1771, během prvního číslování domů, bylo napočítáno 82 stavení. Skutečností však je, že již v té době byla v obci škola, kterou navštěvovali žáci z okolních čtvrtí: Hanychova, Pilínkova, Doubí a Vesce.

Ke skutečnému rozmachu obce došlo až v 19. století během průmyslové revoluce. V tomto období v Liberci vznikly nové silnice. Dalším impulsem k rozvoji obce bylo vybudování železničních tratí z Liberce, protože ta vedoucí do Jablonce měla zastávku na dnešním Poštovním náměstí. Na tom stávala pošta již od roku 1892. 14. září 1899 přijela do Rochlice první tramvaj.

Obec byla povýšena na městys 14. 6. 1903 a již po pěti letech se stala městem s vlastním znakem uděleným císařem Františkem Josefem I. Koncem 19. století byla Rochlice jedním z nejdůležitějších průmyslových center Liberecka. Tato prosperita skončila se začátkem první světové války.

V prvních obecních volbách vyhráli v Rochlici němečtí sociální demokrati a prvním starostou se stal Karl Scheffel. Následující léta však byla ve znamení neustálých bojů o radnici mezi německými sociálními demokraty s českými stranami a německými nacionály a nacisty, v důsledku čehož docházelo k velmi rychlému střídání starostů. Po podepsání mnichovské dohody muselo zdejších jeden a půl tisíce Čechů odejít do vnitrozemí. Za německé okupace byla Rochlice přičleněna k Velkému Liberci jako jeho čtvrtá čtvrť.

Po odsunutí Němců po skončení druhé světové války až do sedmdesátých let se počet obyvatel pohyboval kolem 4000. K prudkému nárůstu počtu obyvatel došlo až během mohutné panelové výstavby. V roce 1991 byla Rochlice s 18548 obyvateli nejlidnatější městskou čtvrtí.
zdroj: Wikipedie

V trestné činnosti vedou krádeže aut

Vloupání do vozidel nebo jejich krádeže. Takové případy řeší liberečtí policisté v Rochlici nejčastěji. „Je to proto, že jde o největší liberecké sídliště a koncentrace vozidel je velká,“ zdůvodnila preventistka liberecké policie Vladimíra Vránová. Nejrizikovější částí Rochlice je podle ní sídliště přilehlé k Dobiášově ulici. Policisté sem často vyjíždějí k případům domácího násilí nebo řešit sousedské hádky. Z konkrétních míst je problematický sport bar v ulici Ježkova, kde často dochází k výtržnostem.

Dobiášovu ulici přecházejte pozorně

Z hlediska dopravy je v Rochlici nejrizikovějším úsekem Dobiášova ulice, kde řidiči často nedodržují povolenou rychlost. „V posledních letech auta srazila několik chodců. Obzvlášť nebezpečné je toto místo pro děti,“ uvedla preventistka liberecké policie Vladimíra Vránová.