Dopravní situace na Letné už je pro školáky bezpečnější

Liberec - Nedávná instalace světelné signalizace a výstavba středového ostrůvku na pro chodce nebezpečné křižovatce u Kauflandu učinila Letnou ulici bezpečnější. Nehodovost s účastí chodců sice prakticky vymizela, podle ředitele přilehlé Střední školy strojní, stavební a dopravní ale řidiči na Letné stále výrazně překračují povolenou rychlost a ohrožují tak místní studenty.

„Je pravda, že dopravní situace se tu dlouhodobě mění k lepšímu. Například semafory na křižovatce u Kauflandu dopravu skutečně zpomalily a přímo u školy máme jeden přechod řízený světelnou signalizací. Problém je v tom, že speciálně v tomto místě řidiči semafor nerespektují a kolikrát zastavují, jen když je někdo přímo na přechodu. Navíc se tudy spousta řidičů řítí poměrně velkou rychlostí,“ konstatoval ředitel školy Tomáš Princ s tím, že dotyčný přechod u školy přejde denně tisícovka dětí.

„Osobně bych byl pro to, aby se na tento úsek instalovala značka s maximální povolenou rychlostí 40 kilometrů v hodině,“ dodal ředitel.

Foto z doby, kdy křižovatka procházela rekonstrukcíPodle vedoucího odboru dopravy libereckého magistrátu Pavla Rychetského je to ale v tomto případě o řidičích a značka snižující rychlost by tuto situaci nevyřešila. „Zatím se o takovém kroku neuvažuje a pokud vím, nemáme ani žádný takový podnět,“ komentoval Pavel Rychetský.

Značka omezující rychlost na 40 kilometrů v hodině na Letné před několika lety byla, po přechodu na maximální povolenou rychlost v obcích ze 60 na 50 kilometrů v hodině ale zmizela.

Foto z doby, kdy křižovatka procházela rekonstrukcí

Podle nedávného vyjádření regionálního pracovníka BESIPu Miroslava Kláska je Letná jedním z dopravně nejnebezpečnějších míst v Liberci, a to právě kvůli zvýšenému pohybu studentů a malých dětí, kteří ne vždy dokonale znají silniční předpisy.

Mnohem rychlejší rozvoj měly Nové Pavlovice

STARÉ PAVLOVICE

Z HISTORIE - Několik zemědělských usedlostí umístěných na jižních svazích mezi Ruprechticemi a řekou Nisou dalo základ Pavlovicím, poprvé uváděným v roce 1550. V roce 1961 došlo na katastru této obce k výstavbě samostatné skupiny dvaceti domků a krčmy na pozemcích položených blíže k Liberci a vzniklá osada byla nazvána Nové Pavlovice, zatímco původní obec dostala označení Staré Pavlovice.

Až do roku 1893, kdy došlo k osamostatnění Nových Pavlovic, měly obě obce společnou správu. Až do počátku 19. století se vyvíjely Staré Pavlovice pouze pozvolna. Obec tvořilo jen několik usedlostí roztroušených podél císařské silnice na Frýdlant a na svazích při řece Nise. Teprve se založením továren v údolí Černé Nisy koncem první třetiny 19. století století a s postupujícím přelidněním Liberce přišel větší příliv obyvatel a rychlejší rozvoj Starých i Nových Pavlovic.

Zvláště silnou stavební činnost zaznamenaly v posledním desetiletí 19. století, kdy byla zčásti zastavěna severní část obce v okolí školy u stadionu. Výstavba pokračovala dále až k bývalé koňské dostihové dráze, založené roku 1903 (dnešní Pavlovický stadion), kde před první světovou válkou vznikla skupina rodinných domů.

Další výstavba směřovala na pozemky ležící na straně obrácené k Liberci a k Novým Pavlovicím. Na pozemcích bývalé zemědělské usedlosti čp. 1, položené až na katastrálních hranicích Nových Pavlovic, vznikla dvě menší sídliště. Spodní, podél dnešní Jarní ulice, kde bylo od roku 1910 do roku 1930 postaveno 45 domů, a horní, po pravé straně dnešní třídy Generála Svobody, v okolí ulice Legií. Zde vyrostlo od roku 1924 do roku 1935 20 domů.

Postupně došlo i na pozemky položené podél ulice Na pískovně, kde stálo již několik starších objektů. Většina domů zde vznikla v letech 1925 až 1935 poměrně nahodile, bez širšího urbanistického záměru. Obec měla minimální občanské vybavení. Kromě dvoupodlažní školy, postavené v roce 1906 u dostihové koňské dráhy, zde bylo pouze několik hostinců a obchodů. V roce 1921 vykazovaly Staré Pavlovice 161 domů a 1516 obyvatel, do roku 1930 vzrostl tento počet na 228 domů a 1910 obyvatel. V roce 1939, v době připojení k Liberci, měly 1869 obyvatel.

NOVÉ PAVLOVICE

Mnohem rychlejší a lépe organizovaný rozvoj měly sousední Nové Pavlovice, hlavně díky jejich poloze blíže k Liberci. Po roce 1870 zde došlo k rozsáhlé parcelaci půdy a k její přeměně ve stavební pozemky. Přistěhování nových obyvatel, kteří nemohli nalézt volné pozemky v Liberci nebo si je nemohli koupit pro jejich stále stoupající ceny, způsobilo rychlé zastavování pozemků a zakládání nových ulic, hlavně na území dnešní třídy generála Svobody.

Páteří nového zastavění se stala dnešní ulice Borový vrch. Většina vybavení, jako dvoutřídní škola (1878), pošta (1897), hostince a obchody postavené po císařské silnici (dnešní třídě generála Svobody), zdůrazňovala význam této druhé hlavní tepny. Zvýšený stavební ruch vyvolalo osamostatnění Nových Pavlovic v roce 1893.

Do roku 1930 bylo téměř zastavěno také menší území západně od uvedené výpadové komunikace na Frýdlant, ukončené prudkým srázem spadajícím do údolí Nisy. Největším objektem zde zůstalo Koloseum, postavené roku 1877 na místě vyhořelé krčmy Luční výšina (Wiesenhöhe). Velký taneční sál s galeriemi, největší na Liberecku, přitahoval tanečníky z celého Liberce a okolí, zejména řemeslníky a dělníky.

Prudký rozvoj obce si poměrně záhy vyžádal plánovité řízení. V roce 1909 byl vypracován upravovací plán Nových Pavlovic, který se však nedochoval. Již před první světovou válkou měly Nové Pavlovice vodovod napojený na liberecký městský úřad. Také odkanalizování obce bylo soustavně budováno od roku 1930. Šlo však jen o povrchovou kanalizaci a žumpový systém, podobně jako tomu bylo v Liberci.

I když růst obce nedosáhl takové intenzity jako u obcí bezprostředně spojených s Libercem, přece jen byl pozoruhodný. V roce 1880 měly Nové Pavlovice 87 domů a 1066 obyvatel, roku 1900 stoupl počet domů na 125, počet obyvatel se zvýšil na 1606, roku 1930 bylo v obci 225 domů a 2337 obyvatel. V roce 1939 byly také Nové Pavlovice připojeny k Liberci. Měly v té době 2212 obyvatel.

zdroj: publikace Liberec minulosti a současnosti

Velká koncentrace obchodů je rájem pro kapsáře a zloděje aut

Krádeže zboží v obchodních domech při Letné ulici patří k nejčastějším případům, které řeší na území Pavlovic liberečtí policisté. „Tak velká koncentrace obchodů na jednom místě znamená také více kapesních krádeží a více případů vloupání do vozidel nebo krádeží vozidel na přilehlých parkovištích,“ uvedla mluvčí liberecké policie Vlasta Suchánková. Ke krádežím vozidel, které jinak trápí prakticky všechny liberecké čtvrti, dochází v Pavlovicích nejčastěji v ulicích Polní a Jabloňová.

Nejproblematičtější je v Pavlovicích Letná ulice, kde se tvoří dlouhé kolony

Dopravně nejkomplikovanějším úsekem Pavlovic je podle libereckých policistů Letná ulice, kde se tvoří vlivem přilehlých obchodních domů a kruhových objezdů u čerpací stanice Alfa Station dlouhé kolony. Navíc jezdí řidiči po Letné ulici často nepřiměřeně rychle. „Kritická byla v tomhle ohledu křižovatka u Kauflandu, kde docházelo ke zraněním chodců, někdy i smrtelným. Situaci v tomto místě ale před časem vyřešila výstavba středového ostrůvku pro chodce a světelná signalizace,“ řekla mluvčí liberecké policie Vlasta Suchánková.