Z Kralické ulice po třech měsících zmizí stavební stroje

Liberec - Už příští středu se řidiči dočkají zprovoznění opravené silnice v Kralické ulici, která tvoří nejkratší spojnici mezi Hanychovskou ulicí a okolím Tipsport areny. Kompletní úprava vozovky trvala přes tři měsíce, přičemž v některých etapách rekonstrukce byla silnice plná děr a výmolů, v dalších zase úplně neprůjezdná.

„I když tu zrovna nebyl zákaz, bylo to o kola a skoro i o podvozek tudy jezdit. Většina řidičů se taky tomuto úseku vyhýbala a radši jezdila delší cestou. Jen mě trochu zaráží, že ta oprava trvá už tak dlouho,“ vyjádřil se pro Deník Liberečan Aleš Strnad.

Podle Michala Buzka, mluvčího Technických služeb města Liberce, které se na pracech podílely, šlo o rozsáhlou rekonstrukci, proto trvala delší dobu. „Její součástí byly také nové rozvody vody,“ upřesnil Michal Buzek s tím, že od středy si budou moct řidiči v Kralické ulici užívat nového povrchu silnice a chodci nových chodníků.

Rozvoj Horního Růžodolu byl neobyčejný.
Za 60 let čtyřnásobně narostl počet obyvatel

Z HISTORIE - Obec Růžodol měla původně největší katastr ze všech obcí na území dnešního Liberce. Rozkládal se od Machnína až po Rochlici v délce přes 5 kilometrů a zahrnoval území bývalých obcí Růžodolu I, Františkova, Janova Dolu a Horního Růžodolu. Podle urbáře libereckého panství měl Růžodol v polovině 16. století 25 usedlostí, rozložených na levém břehu Nisy podél staré Žitavské obchodní cesty.

Rozvoj Horního Růžodolu byl neobyčejný. V roce 1850 měl pouze 170 obyvatel, roku 1880 jich bylo již 1426, roku 1900 měl 4673 obyvatel. Těsně před První světovou válkou zde bydlelo dokonce 6200 a roku 1930 pak 6 557 obyvatel, z toho 52,5 procent Čechů. To znamená, že se počet obyvatel za 60 let zvýšil téměř čtyřnásobně. Horní Růžodol byl v roce 1905 povýšen na městečko a roku 1295 na město. Po stránce národnostní se stal hlavním střediskem obyvatel české národnosti na Liberecku. Po První světové válce byl zvolen prvním českým starostou Horního Růžodolu J. Votoček.

Stejně zajímavý a téměř překotný je stavební vývoj obce. Postupně se vytvářely dva téměř samostatné obytné celky. Jeden západně od železnice, na části katastru položeného blíže k Ještědu, druhý na pravém břehu Nisy. Po roce 1890 bylo zastavěno území v okolí Votočkova hostince, na tzv. Českém vrchu, který byl zpřístupněn několika novými ulicemi. Kolem roku 1906 posílila výstavba i část obce na západ od nádraží. Později, po roce 1925, se rozšířila až na volné plochy dále k Ještědu, za obloukem českolipské trati v okolí dnešní ulice Máchovy a u janovodolského nádraží. Šlo hlavně o družstevní a státní výstavbu. První školní budova byla v Horním Růžodole postavena v roce 1887. Byla to německá šestitřídní škola, kterou roku 1905 nahradila dvoupatrová sedmnáctitřídní škola v ulici U Školy.

Společenským a kulturním střediskem českých obyvatel Horního Růžodolu se stal Liedový dům. Kino Lípa, v něm umístěné, patřilo svého času k největším v Liberci. Lidový dům byl postaven českými oybvateli Horního Růžodolu v roce 1932. U Ještědské třídy, v blízkosti vápenky, vzniklo na Janovodolském potoku v roce 1933 koupaliště s betonovým bazénem a velkým trávníkem na slunění. V zimě sloužilo jako kluziště. Koupaliště předčilo svým vzhledem a vybavením všechna dosavadní podobná zařízení na Liberecku. O jeho oblibě svědčí průměrná návštěva 800 koupajících denně v době sezony.

Rychle se rozrůstající město chtělo držet krok s Libercem i pokud se týče inženýrských sítí. Připravovala se proto výstavba samostatné kanalizace a vodovodu, ale nakonec došlo v roce 1936 k napojení na společný vodovod s Libercem. Stavební materiál pro většinu staveb pocházel z místních zdrojů. Na katastru města pracovaly četné cihelny a dvě vápenky. Jedna z nich stála na Ještědské třídě za městskými pekárnami u zmíněného koupaliště. Byla zbořena v roce 1947 a zůstalo po ní pouze místní označení U vápenky. Vápenec se do vápenky dovážel z lomů v Ještědském pohoří.

Rok 1938 znamenal pro město Horní Růžodol, osídlené většinou obyvateli české národnosti, které mělo od roku 1923 českého starostu, silné oslabení a zastavení dalšího vývoje. V roce 1939 byl Horní Růžodol připojen k Liberci a stal se jeho sedmou čtvrtí.

zdroj: publikace Liberec minulosti a současnosti

Majitelé aut by si měli dát pozor na parkovištích pod lanovkou

Stejně jako ve většině dalších libereckých čtvrtí, i v Horním Růžodole jsou nejčastějšími případy, které řeší policité, krádeže aut. „A nejsou to jen jejich krádeže, ale také vykrádání,“ upřesnila preventistka liberecké policie Vladimíra Vránová s tím, že nejrizikovější v oblasti jsou parkoviště pod ještědskou lanovkou. Z hlediska výtržností jsou potom v Horním Růžodole nejrizikovější restaurace Vápenka a Mama klub.

Nehodová křižovatka

Nešťastným místem z hlediska dopravy je pro řidiče v Horním Růžodole především křižovatka ulic Žitavské a Nákladní, kde se podle statistik liberecké policie stanou v průměru dvě až tři nehody týdně.