Uzavírky kvůli MS se dotknou také obou Hanychovů

Liberec - Rozsáhlé dopravní uzavírky, plánované v době únorového Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009, se kvůli konání závodů na Ještědu dotknou také území Dolního a Horního Hanychova. Konkrétně budou v následujících zónách: v ulici České Mládeže od Průmyslové, v Puškinově od Heyrovského, v Banskobystrické, Spartakiádní, Ještědské, Strakonické, Daliborově, V Horkách od Kubelíkovy a v Irkutská od Karlinské. Na ulicích České mládeže a Puškinova bude zákaz zastavení.

Obyvatelé obou Hanychovů se ale podle Organizačního výboru (OV) MS Liberec 2009 bát nemusejí. „Rezidentům a občanům pracujícím v těchto lokalitách bude každý den umožněn bezproblémový průjezd. Především v dopoledních hodinách,“ uvedl Tomáš Pochop, dopravní manažer OV s tím, že horší to bude při závodech, protože směrem k závodištím budou proudit davy fanoušků a organizátorů.

Velké mapy plánovaných uzavírek v celém Liberci naleznete na webových stránkách www.liberec2009.com

Tip na výlet – Vzhůru na Ještěd

Unikátní stavba na vrcholu Ještědu se stala dominantou Liberce i celého regionu. Již v roce 1876 byla na Ještědu postavena první pětimetrová dřevěná rozhledna, v roce 1889 ji nahradila další dřevěná rozhledna, která však musela být v roce 1902 pro špatný stav stržena.

O pět let později byl na vrcholu Ještědu postaven horský hotel, jehož architektem byl Ernst Schäfer. Tento hotel však v roce 1963 vyhořel. V letech 1966 - 73 probíhala stavba současného televizního vysílače, který byl postaven podle projektu arch. Karla Hubáčka. Stavba byla později oceněna prestižní Perretovou cenou Mezinárodní unie architektů - Ještěd získal titul „Stavba století“. Výška vysílače je 93 m.

Na vrchol Ještědu vede kabinová lanovka. V přízemí je volně přístupný krytý vyhlídkový ochoz, pěkný výhled je také z restaurace nebo kavárny v patře. Doprava z centra města: tramvaj č. 3, stanice Horní Hanychov, odtud lanovkou k televiznímu vysílači.

Vzrůst Dolního i Horního Hanychova oživila stavba hotelu na Ještědu

DOLNÍ HANYCHOV

Z HISTORIE - U Dolního Hanychova máme doložen přesný rok vzniku letopočtem 1589, kdy byla prodána část pozemku hanychovského panského dvora jeho správci Tomáši Arnoldovi a dalším čtyřem zájemcům, kteří si na něm postavili svá obydlí.

V devatenáctém století se v Dolním Hanychově začaly projevovat snahy po větší industrializaci. Slabé vodní toky však dovolovaly zpočátku zřízení pouze menších podniků. Teprve zavedení parních strojů umožnilo provoz i větších továren, především textilek. Ani struktura obyvatel, ani jejich počet tu však neměly takové výkyvy, jako tomu bylo u ostatních obcí v liberecké kotlině.

V roce 1886 došlo k osamostatnění obcí Dolní Hanychov, Horní Hanychov a Karlinky, které až do té doby tvořily jeden správní celek.
Továrny založené na území Dolního Hanychova zaměstnávaly poměrně malý počet osob a výrazněji proto neovlivnily vzrůst obce. V roce 1870 měl Dolní Hanychov 96 domů a 891 obyvatel, v roce 1900 vzrostl počet domů na 117 a obyvatel na 1233, těsně před Druhou světovou válkou, v roce 1939, měl 217 domů s 1462 obyvateli.

Tramvajová linka, vybudovaná v roce 1912, zlepšila spojení Horního a Dolního Hanychova s Libercem. Měla však zpočátku význam spíše z hlediska rekreačního a počet obyvatel se jejím zřízením nikterak podstatněji nezvýšil. Nejstarší zastavění obce se nacházelo podél horního konce dnešní ulice České Mládeže a v okolí kostela. Postupně se rozšiřovalo směrem k městu. Po vybudování ještědské silnice (1864–1866) se přesunulo těžiště zastavění do její blízkosti a k dnešní Erbenově ulici.

Střed obce, zdůrazněný poštou (1904) a hostincem, se vytvořil na křižovatce U dubu. Dominantou Dolního a Horního Hanyhova se stala 33,8 metrů vysoká věž kostela sv. Bonifáce (1919) s charakteristickou bání. Vodovod byl v obci vybudován v roce 1930. V roce 1939 se stal Dolní Hanychov osmou čtvrtí Velkého Liberce, stavebně se s ním však spojil již dříve.

HORNÍ HANYCHOV

Horní Hanychov, poprvé připomínaný roku 1560, vděčí za svůj rozvoj hlavně blízkosti ještědské rekreační oblasti a silnici vedoucí přes Výpřež na Český Dub (1864–66). Plochy obce jsou položeny na východním úbočí Ještědu a nejsou proto tak prosluněny jako protilehlé úpatí Jizerských hor. Proto byly méně vyhledávány stavebníky. Zastavění obce sledovalo zpočátku hlavní komunikaci, představovanou ještědskou silnicí. Izolované, ponejvíce rodinné domky, s poměrně rozlehlými zahradami, tvoří plynulé ukončení města na okraji souvislého lesního porostu Ještědu.

Pohorské zemědělské usedlosti s dřevěnými štíty a s vysokými sedlovými střechami krytými původně břidlou nebo lepenkou, posazené do volných luk a zahrad s ovocnými stromy, patří kejmalebnějším stavbám celého Liberce. Četné restaurace, z nichž největší byla tzv. Walhalla, zničená požárem v roce 1945, navštěvovali výletníci z celého Liberce a okolí. Ke vzrůstu Horního Hanychova přispěl zvýšený turistický ruch, oživený stavbou hotelu na Ještědu v roce 1906, sáňkařské dráhy (1909) a lanovky ČSD (1933).

Většina obyvatel byla již v devatenáctém století zaměstnána v hanychovských průmyslových závodech. V Horním Hanychově se nacházela pouze menší přádelna, pila a dva mlýny. Obec se podílela již v minulosti na vybavení sousedního Dolního Hanychova, s nímž vždy vytvářela jeden celek se společným středem u kostela a na křižovatce U dubu.

Po roce 1945 se další vývoj obce přizpůsobil potřebám celého města Liberce ještě před správním spojením, k němuž došlo v roce 1954. Počet obyvatel Horního Hanychova se v důsledku výše uvedených okolností od roku 1850, kdy dosáhl výše 2430, neustále snižoval. V roce 1900 zde bydlelo 1130 osob, v roce 1930 pak 1024 osob. Před připojením k Liberci v roce 1954 měl Horní Hanychov 162 domů a 731 obyvatel.

zdroj: publikace Liberec minulosti a současnosti

Pod Ještědem se rozmáhají krádeže aut

Na ještědských parkovištích i dole pod Ještědem se stále více rozmáhají krádeže aut, a to především v zimním období. „Odcizená vozidla na těchto místech hlásí hlavně cizinci,“ konstatovala preventistka liberecké policie Vladimíra Vránová. V souvislosti s krádežemi aut pod Ještědem se blíží rizikové období, a to jak kvůli nadcházející zimě, tak kvůli únorovému mistrovství světa v klasickém lyžování. Podle Vránové proto při něm bude zvýšený policejní dohled právě i na parkovištích.