Zaměstnankyně například nesmějí vykonávat práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. Dále nesmějí ženy pracovat takovým způsobem, který by ohrožoval jejich mateřství. „Práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám a ženám, které kojí, a také matkám do konce devátého měsíce po porodu, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou,“ vysvětlil předseda Asociace samostatných odborů v Liberci Milan Šubrt.

Právě u těchto žen často rozhoduje lékařský posudek o tom, které práce smí a které nesmí vykonávat. „Lékař běžně rozhoduje například o tom, že těhotné ženy nesmí zvedat žádná těžká břemena,“ podotkl Milan Šubrt.

Zákoník práce také hovoří o tom, že pokud těhotná zaměstnankyně koná práci, které je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařů ohrožuje její těhotenství, má zaměstnavatel povinnost převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodnější.

„Při této náhradní práci však musí žena dosahovat stejného výdělku jako při své původní činnosti. Zaměstnavatel jí tedy musí mzdu doplácet do výše jejího průměrného výdělku,“ poznamenal liberecký odborář.

Pokud těhotná zaměstnankyně pracuje v noci, má právo požádat o zařazení na denní práci. Zaměstnavatel je v tomto případě povinen její žádosti vyhovět. Těhotné ženy a ženy, nebo popřípadě i muži, pečující o děti do osmi let věku, se podle Milana Šubrta často vyptávají na to, jak to je s jejich vysláním na pracovní cestu.

„Mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště smí být vysláni jen se svým souhlasem. Přeložit je zaměstnavatel už vůbec nemůže, leda že by o to sami požádali,“ doplnil Šubrt.

Zaměstnavatelé také podle Šubrta často přehlížejí ustanovení Zákoníku práce, ve kterém se říká, že je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. „Dělají, jako by tato věta v zákoně vůbec nebyla. Argumentují tím, že se přece musí vyrábět, jinak firma přijde o zakázky,“ postěžoval si na chování firem Milan Šubrt.

Zaměstnavatel zároveň nesmí zaměstnavát těhotné zaměstnankyně nebo ty, které pečují o dítě mladší než jeden rok, přesčasovou prací.