V laboratořích katedry obrábění a montáže fakulty strojní děti v rámci celodenního programu ROBOCUP absolvovaly kurz obrábění, montáže, konstrukce a programování robotů.

"Menší děti nejdříve sestavily ze stavebnice auto a k němu si podle přesného technologického postupu samy vysoustružily kolečka,“ říká lektor Jaroslav Voteček. Příjemným překvapením pro něj je, že nefalšovaný zájem o obrábění projevují i děvčata. „Například Klára je už naše dobrá známá. Zná například složení mosaze, zajímá se i o jiné o materiály a jejich zpracování. Tvrdí, že půjde určitě studovat na libereckou strojárnu,“ dodává Votoček.

Na univerzitě nechyběla ani pohádková říše v laboratořích fakulty textilní, kde se děti opět seznámily s textiliemi a principy jejich úprav. Pohádkoví duchové například dětem ukázali optické zjasnění bílé látky pomocí UV světla. Vodník Česílko byl hlavním propagandistou při vodoodpudivé úpravě textilií a při povídání o drakovi se děti dozvěděly o tom, že lze vyrobit i nehořlavé textilie.

Část dětí strávila den při celodenních TECHNOhrátkách na Střední průmyslové škole VOŠ. „Pro školáky z druhého i prvního stupně základních škol jsme připravili praktickou výrobu plechových krabiček, jednoduchých elektronických výrobků i předmětů ze dřeva. Žáci se naučili přesný střih plechu i měkké pájení,“ shrnul manažer projektu Starttech Miloš Hernych z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.

Technická univerzita v Liberci se svými partnery realizuje tříletý projekt od srpna 2009. Od té doby už uspořádala na 50 akcí, do nichž se zapojilo více než 1000 dětí ze základních a středních škol a také malých předškoláků.

Díky dotaci Evropské unie, jsou všechny akce pro předem přihlášené děti zdarma včetně pomůcek a občerstvení. To velmi vítají rodiče, kteří vědí, že je o jejich děti v době volna dobře postaráno – doslova na těle i na duši.

Autor: Jaroslava Kočárková