Technická univerzita v Liberci včera oficiálně zahájila prestižní vědecký program financovaný z Evropské unie. Zaměřený je na další využití nanomateriálů, jejichž výzkumem i praktickým využitím se už několik let liberečtí vědci úspěšně zabývají.

„Zatím se jedná o první fázi projektu z programu Horizont 2020/Teaming. Liberecká univerzita je jedním ze tří výzkumných pracovišť v ČR, které v žádosti o prestižní projekt uspělo v Bruselu," vysvětlila mluvčí TUL Jaroslava Kočárková. Podstatné podle ní je, že partnery projektu jsou významná německá průmyslově výzkumná společnost Fraunhofer-Gesellschaft a Česko-německá hospodářská a obchodní komora. Plánovaný výzkum v projektu směřuje k nové průmyslové revoluci v oblasti vysoce funkčních nanomateriálů.

„Je to potvrzení toho, že se TUL zařadila mezi výzkumné univerzity. Systematicky navazujeme na to, co jsme před jedenácti lety začali a chceme se udržet na světové špičce výzkumu v oblasti nanomateriálů." rektor TUL profesor Zdeněk Kůs.

Do výzvy bylo podáno celkem 169 návrhů, z nichž Evropská komise vybrala 31 k financování takzvané první fáze. Projekt Nanomatcon podpořila EU celkovou částkou 321 tisíc Euro (9 milionů korun), z nich získala liberecká univerzita s podporou 181 tisíc euro více než polovinu. Univerzita to právem považuje za obrovský úspěch.

„Je to také potvrzení toho, že se naše univerzita zařadila mezi výzkumné univerzity. Systematicky navazujeme na to, co jsme před jedenácti lety začali s nanovlákny a chceme se udržet na světové špičce nanomateriálového výzkumu," řekl rektor TUL profesor Zdeněk Kůs.

„Výsledkem projektu bude excelentní univerzitní výzkumné pracoviště orientované na automatizované vytváření vysoce jemných 3D struktur s funkčními nanočásticemi. Při jeho vzniku budou čeští vědci spolupracovat s přední německou výzkumnou institucí. Důležitá je i role Česko-německé komory, která pomůže s uplatněním výsledků v praxi," doplnil docent Petr Tůma, ředitel ústavu pro nanomateriály při TUL, kde byl projekt vypracován. Připomněl, že vědečtí pracovníci liberecké univerzity dlouhodobě spolupracují s evropskými i mimoevropskými výzkumnými institucemi..

Velká šance pro budoucnost

Úkolem první fáze je zpracování studie, v níž žadatelé upřesní výzkumný záměr, naváží výzkum na praxi a představí své ekonomické i organizační schopnosti, které prokáží možnosti v projektu dál úspěšně pokračovat. Pokud Technická univerzita v Liberci splní podmínky první přípravné fáze, má velkou šanci získat další podporu. „To by umožnilo velkou investici do výzkumu v objemu přes 600 milionů korun. Mohli bychom vybudovat společné výzkumné pracoviště se společností Fraunhofer-Gesellschaft. Ta působí nejen v Německu, ale i v okolních státech, v ČR její pobočka zatím chybí. Společnost Fraunhofer nám dodá nejen potřebné know-how pro náš výzkum, ale především využijeme její rozsáhlou síť vazeb v rámci průmyslových aplikací nových materiálů," řekl profesor Miroslav Černík, ředitel CxI pro výzkum. Univerzita tak bude moci nabídnout zcela novou platformu pro spolupráci s malými a středními firmami z oblasti biomedicíny, energetiky a telekomunikace.