Sochařský objekt nese název „Stejné místo. Stejný čas. Jiné pohledy“ a vymyslela ho proděkanka Fakulty umění a architektury TUL Blanka Kirchner. „Chtěla jsem vyjádřit podstatu, duši fakulty. Tu je ale těžké uchopit, protože je fakulta široce rozkročená – na fakultě se vyučuje velký počet rozdílných předmětů. Napadlo mě ale, že by se na té duši mohli podílet všichni, co tu studují nebo pracují. Napříč obory i hierarchií fakulty. Vytvořila jsem tedy koncept, kde se různorodost uplatní,“ řekla autorka Blanka Kirchner.

Na vzniku se podíleli studenti, akademičtí pracovníci a další zaměstnanci Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Do rozsáhlé ankety se zapojilo na šest stovek respondentů, kteří odpovídali na jednoduché otázky týkající se vztahu k fakultě, na níž studují nebo vyučují.

V rámci odpovědí reflektovali svůj vztah k fakultě, popisovali, co je během dne překvapilo, zaujalo či potěšilo. „Tato společná vrstva vzpomínek od více než šesti set respondentů následně prošla anonymním počítačovým zpracováním se zapojením automatizovaných algoritmických systémů,“ podotkl Adam Pluhař z tiskového oddělení liberecké univerzity s tím, že výsledkem se stal poetický soubor textových memů, jež symbolicky reprezentují „duši“ fakulty.

Opěrná zeď se schodištěm je kvůli havarijnímu stavu uzavřená.
Opěrnou zeď v Rumunské ulici včetně schodiště čeká oprava. Vyjde na 8 milionů

Do uměleckého díla je vyřezána věta „Vlny vědomostí a událostí formují náš životní směr“, kterou vybrali zástupci fakulty. Výběr další stovky sesbíraných vět je součástí vydaného bookletu. V online verzi bude na 650 zaslaných textů. Věty sesbírané pomocí ankety autorka po částech zadávala umělé inteligenci. Pracovala s aplikacemi Bing i Chat GPT.

Zadání pro umělou inteligenci znělo: „Na základě vět vytvoř zástupnou větu“ nebo „Na základě vět vytvoř haiku“ nebo „Na základě vět vytvoř krátkou poezii“. „Takto jsem si s větami ‚hrála‘ a různě je kombinovala, až jsem od robota vygenerovala asi dvacet nových vět. Z těch vedení fakulty vybralo finální větu, která nejvíce reprezentuje fakultu a je ztvárněna na objektu u fakulty,“ přiblížila postup Blanka Kirchner, která se ve své umělecké tvorbě právě hrou s texty a různými textovými happeningy zabývá.

Další memy fakulta využije v rámci různorodých promo aktivit. Například na potisk triček, tašek a jiných reklamních materiálů. „Jsem ráda, že se tolik studentů, pedagogů a dalších pracovníků fakulty do ankety zapojilo. Na začátku jsme měli trochu obavu, aby se vět sešel dostatek. Myslím, že je vybraná věta pro pedagogickou fakultu reprezentativní, a že se v ní vidí studenti i pedagogové,“ dodala prorektorka Lenka Burgerová při odhalení objektu.