Profesor Brzezina je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na Technické univerzitě v Liberci pracuje od roku 1993. V letech 20082015 byl děkanem Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. V současné době je proděkanem FP TUL. Profesor Němeček je absolventem Fakulty strojní VŠST v Liberci. Na TUL pracuje od roku 1989. V letech 20022012 byl členem Akademického senátu Fakulty strojní, z toho ve dvou obdobích ve funkci předsedy. V současné době je prorektorem TUL pro oblast vědy a výzkumu.