„V souladu s dlouhodobým záměrem Technické univerzity je nutné dokončit odstraňování architektonických bariér v budovách B, C a D, což v praxi znamená vybudovat výtahy, rampy, plošiny, WC či vyměnit „brana“ za jiný systém ovládání vchodových dveří,“ sdělila mluvčí Technické univerzity v Liberci (TUL) Jaroslava Kočárková. V případě těchto budov se jedná o šestimilionovou investici.

Dále je potřebné doplnit vybavení některých učeben o pojízdné stolky pro vozíčkáře, upravit zadní vchod a nájezdy na chodníky u budovy S, a nakoupit pomůcky pro zrakově postižené. „Žádoucí je také přemístění Akademické poradny do centra areálu TUL tak, aby byla dostupná skutečně každému studentovi,“ poznamenala Jaroslava Kočárková.

TUL do úprav svých budov a učeben investuje už několik let a změny k lepšímu jsou vidět prakticky každý rok, což potvrzují i samotní studenti.
Například Lukáš Stanislav studuje již čtvrtým rokem na Fakultě strojní a za tu dobu už jako vozíčkář zažil výrazné zlepšení podmínek ke studiu.

„Dříve jsem se prakticky nemohl dostat do budovy P a nemohl se kvůli tomu účastnit některých přednášek. Dnes už je tato budova bezbariérová. Zrovna tak jsem měl problémy v budově A, které se posléze vyřešily rekonstrukcí výtahu,“ komentoval Lukáš Stanislav situaci na liberecké univerzitě.

Podle vedoucí Organizačního a personálního oddělení TUL Marcely Adamičkové je liberecká univerzita specifická tím, že má značně dislokované jednotlivé budovy. „Vesměs se navíc jedná o objekty, které byly původně využívané k jiným než studijním účelům. Všechny bariéry se postupně snažíme odbourávat,“ řekla Adamičková.

Na Technické univerzitě v Liberci studuje v současné době padesát zdravotně postižených studentů. Šesti těžce handicapovaným pomáhají při zvládání studijních záležitostí osobní asistenti.

Podle Marcely Adamičkové se daří držet následnou zaměstnanost handicapovaných absolventů na úctyhodných 97 procentech. Do dnešní doby absolvovalo libereckou univerzitu již 70 zdravotně postižených studentů.