Takové vyjádření nemá však logiku vzhledem k dopisu, který nám poslala 17. června 2009 a ve kterém píše, že naši pohledávku OC FIS NORDIC WSC 2009 eviduje a uznává: „V této souvislosti se provádí formální propárování jednotlivých došlých úhrad s evidovanými pohledávkami za naším sdružením s tím, že jakmile toto bude dokončeno, budeme Vás neprodleně informovat o provedení plateb, přičemž očekáváme, že doúčtování a následné provedení úhrad by mělo proběhnout na přelomu června a července tohoto roku“. Píše s „přátelským pozdravem“ Kateřina Neumannová.

Pořadatelé mistrovství dluží Technické univerzitě v Liberci 8,75 milionu korun za pronájem kolejí, menzy, za pronájem sportovišť a budovy „M“ v Harcově. Na kolejích bydlela většina (více než 800 lidí ) sportovních týmů. Univerzita za ně účtovala necelých jedenáct milionů korun a organizační výbor zaplatil univerzitě pouze dvoumilionovou zálohu.

Celkové náklady na ubytování a stravování všech účastníků (včetně vrcholných funkcionářů v jiných objektech) šampionátu podle zprávy, kterou prezidentka šampionátu předložila Městskému zastupitelstvu v Liberci, představují téměř 140 milionů korun. Obrovský rozpor mezi výší částky, kterou měl zaplatit (a z větší části nezaplatil) Organizační výbor technické univerzitě za ubytování a stravování naprosté většiny účastníků, tedy cca 11 milionů Kč a částkou, kterou Organizační výbor uvedl Magistrátu města Liberce by paní Neumannová měla rozhodně vysvětlit.

TUL podala v červenci 2009 žalobu a soud ji shledal důvodnou a vydal platební rozkaz. Proti němu ale podala v červenci 2010 žalovaná strana odpor, kde píše: „K odůvodnění odporu žalovaný dodává, že žalovaný nárok zcela a úplně odmítá, jelikož ze strany žaloby a žalobce nebyly předloženy takové důkazy, z kterých by tento návrh vyplýval, a tedy ze strany žalobce ani nebylo prokázáno, že by plnění ze strany žalobce bylo poskytnuto a žalovaným bylo převzato, tedy že by žalobce měl nárok nezaplacení jím požadované částky“.

Dokument podepsal JUDr. Tomáš Jindra na základě plné moci. Nikdo před tím nezpochybnil ani nemohl zpochybnit, že sportovci na kolejích TUL bydleli a veřejnost si možná vzpomene, jak organizátoři technické univerzitě děkovali za poskytnuté „ kvalitní zázemí a s tím spojené „dobře odvedené“ služby. Pochvalně se vyjadřovali nejen organizátoři, ale i ubytování sportovci.

Situace se vyvíjí dále. Paní Neumannová na dnešní tiskové konferenci řekla, že by Technická univerzita v Liberci měla odpustit jejímu týmu dluhy z lyžařského šampionátu. Zřejmě si neuvědomuje, že univerzita hospodaří s veřejnými prostředky a že chybějící částku by zaplatila z prostředků, které dostala od státu jako příspěvek na vzdělání.

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí TUL