Studenti absolvují obecnou biologii, botaniku a základy mykologie, základy geologie, zoologii, ekologii, mikrobiologii nebo biologii člověka. „Tyto povinné předměty jsou doplněny mnoha zajímavými povinně volitelnými předměty, jako výživa dětí a dospělých, základy mineralogie a paleontologie nebo historie biologie, budou se učit zakládat herbář nebo zoologickou sbírku,“ popsala mluvčí liberecké univerzity Barbora Jónová. Kromě práce s moderními přístroji je čekají také botanická, zoologická a geologická cvičení v terénu nebo například pitvy.

Škola láká budoucí učitele také na technické vybavení. „Ve výbavě máme například elektronový rastrovací mikroskop nebo katodoluminiscenční mikroskop,“ přiblížila Irena Lovětinská Šlamborová z katedry chemie. Studentům nabídnou také práci s unikátními a rozsáhlými geologickými a mineralogickými sbírkami.

Jak mluvčí TUL zdůraznila, škola naváže také na spolupráci se školami v libereckém regionu. Například ZŠ Vrchlického poskytne volné pozemky pro pěstitelské práce a experimenty a Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant zase zázemí a techniku pro praktickou výuku. Studenti se mohou hlásit do konce letošního srpna. Technická univerzita v Liberci nabízí studium na sedmi fakultách, vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.