Na Technické univerzitě v Liberci skončily termíny pro podávání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení. Zatímco loni jsme touto dobou registrovali 5347 přihlášek ke studiu, letos to je 6134, to je o 787 přihlášek více.

„Důvodů bude více. Kromě demografického nárůstu také aktivní oslovování uchazečů ze středních škol, pro které pořádáme celou řadu projektových dnů, letní školy a další akce, na kterých propagujeme naše studijní programy,” vysvětluje si nárůst prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu Miroslav Žižka

Zmíněných akcí bylo podle něj za poslední rok opravdu velké množství a cílily také na uchazeče ze vzdálenějších regionů. “Připomeňme například Noc vědců, Dny otevřených dveří nebo akce vyloženě zaměřené na středoškoláky a středoškolačky, tady zmíním třeba neformální setkání Holky na TUL patří, kterých se zúčastnily rekordní počty osob,” řekl Žižka a dodal, že dobrým krokem bylo z jeho pohledu i větší zapojení stávajících studentů do komunikační kampaně pro získání potenciálně nových studentů. “Informace podávané studenty totiž působí přirozenějším dojmem, než když je sdělují ,jenʻ akademici,“ dodal.

Demografie pomáhá, ale univerzita jí jde naproti

Pro vysoké školy začíná hrát pozitivní roli i demografie. Počet těch, kteří letos maturovali poprvé, meziročně vzrostl o 5,5 %. Nárůst počtu přihlášek na TUL je však vyšší, dosahuje téměř 15 %.

Meziročně narostly přihlášení na téměř všech fakultách Technické univerzity v Liberci. Výrazněji jich přibylo na fakultě strojní, kam loni touto dobou přišlo 301 přihlášek, zato letos 357, a dále na fakultě umění a architektury, kam poslalo přihlášku 242 uchazečů, což je o 36 více než loni. Na fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou přišlo o téměř 200 přihlášek více, což při vysokém počtu přihlášek 2787 dělá 7,5% nárůst.

O čtvrtinu vyšší počet přihlášek ke studiu jsme zaznamenali na fakultě zdravotnických studií, kam přišlo o 91 přihlášek více než na jaře loňského roku, tedy 459.

„Jistě, při vší skromnosti, k tomu přispívá i pověst naší fakulty jako místa, kde se studentům dostane řádného vzdělání ve vlídném prostředí. Zájemci o studium vnímají, že i do budoucna bude trh práce pro pomáhající profese otevřený a že budou potřební a užiteční. Zdravotnické profese také stále mají vysokou prestiž a nabízejí dobré příležitosti k nadprůměrným výdělkům,“ řekl děkan Fakulty zdravotnických studií TUL Karel Cvachovec.

Přesná čísla budou po dokončení zápisu na fakulty

Je podle něj zvykem, že zájemci o studium se přihlašují na několik vysokých škol, aby zvýšili pravděpodobnost přijetí. Počet přihlášených a přijatých ke studiu bývá vždy vyšší než počet ke studiu skutečně zapsaných. “Uvidíme tedy až po dokončení samotného zápisu ke studiu. I tak zůstávám mírně optimistický,“ dodal.

Rekordmankou TUL letošního prvního kola přijímacího řízení je Ekonomická fakulta. Přihlášek tam letos na jaře přišlo o rovných 400 více. Zatímco loni to bylo 1124, dnes je to 1524.

„Dlouhodobě budujeme vztahy se středními školami v Libereckém kraji, ale i mimo něj. Vysíláme naše studenty na jejich domácí střední školy, aby tam sdíleli s žáky maturitních ročníků své zkušenosti a zážitky ze studia na naší fakultě. Také realizujeme profesionální komunikační kampaň na sociálních sítích cílící na naše potenciální uchazeče, a ta letošní je vyloženě povedená,” prozradil děkan Ekonomické fakulty TUL Aleš Kocourek.

“Úzce při její přípravě spolupracujeme s našimi absolventy, ale velký dík patří celé společnosti SMWORKS, která pro nás kampaň zajišťuje. A v neposlední řadě se snažíme na fakultě vytvářet kolegiální a přátelské prostředí a skrz něj pracovat na dobrém jménu Ekonomické fakulty TUL. Snad to nebude znít příliš neskromně, ale věřím, že se nám to daří a odráží se to i v zájmu o studium u nás,“ dodal.

Podle něj se obecně do vzrůstajícího zájmu o studium na vysoké škole promítla také situace kolem přijímacích řízení na střední školy, kdy se ve veřejném prostoru dostalo hodně pozornosti a publicity převisu počtu zájemců o střední školy nad kapacitami škol v některých krajích.

„Domníváme se, že se to odrazilo také v chování letošních maturantů a v jejich snaze podat si přihlášky ke studiu na víc vysokých škol,“ řekl Kocourek.

Druhé kolo přijímacího řízení na TUL

Ekonomická fakulta TUL v úvodu tohoto měsíce otevřela druhé kolo přijímacího řízení, které je standardem také na dalších našich fakultách. Celkové počty přihlášených na Technickou univerzitu v Liberci tedy ještě porostou.

„Druhé kolo přijímacího řízení zaměřujeme hlavně na ty uchazeče ze středních škol, kterým se z různých důvodů nepodařilo úspěšně absolvovat celou maturitu. ale společnou část, takzvaný didaktický test, mají již za sebou. Chceme jim dát příležitost začít ještě letos studovat na naší univerzitě, vysvětlil děkan EF TUL Aleš Kocourek a dodal, že cílí také na uchazeče o navazující magisterské studium, kteří své bakalářské studium ukončí až během letních prázdnin. I jim dává druhé kolo přijímacího řízení šanci pokračovat v jejich studiu rovnou od září.

Mohlo by vás zajímat: Kaktusy v hlavní roli. Pichlavá krása je k vidění v Botanické zahradě Liberec

Prodejní výstava kaktusů a sukulentů v liberecké botanické zahradě. | Video: Martin Štefanov