Myslí i na léta „pocovidová“, a tak v příštím akademickém roce spustí nový tříletý bakalářský studijní program Sport se zaměřením na zdravý životní styl. Důraz bude kladen na harmonický rozvoj tělesné a duševní zdatnosti a upevňování zdraví skrz sportovní a pohybové aktivity, nikoli na výkonnostní pojetí sportu.

Cílem studijního programu je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří najdou uplatnění napříč pracovními pozicemi. Ať už se jedná o volnočasové neziskové organizace a spolky, wellness a fitness centra, tělovýchovné a sportovní kluby či státní správu a samosprávu.

„Atraktivitu studijního programu shledávám zejména v praktické a celospolečensky potřebné oblasti,“ podotkl Lukáš Rubín z Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně – humanitní a pedagogické TUL, který je zároveň garantem programu.

Nový program reaguje na dnešní dobu spjatou s civilizačními nemocemi a epidemií koronanaviru. Podle Rubína bude potřebnost programu v budoucnu úměrně stoupat spolu s tím, jak bude pokračovat trend těchto onemocnění. „A co se týká koronaviru či jiných virových onemocnění, tak tam jsou nesporné důkazy o tom, že jedinci, kteří pravidelně realizují pohybovou aktivitu a dodržují zásady zdravého životního stylu, mají vyšší obranyschopnost organismu a snáze odolávají různým respiračním i jiným nemocem oproti jedincům, kteří se tak zdravě nechovají,“ doplnil

Jelikož končila akreditace pro studijní obor Rekreologie se sportovně-ekonomickým přesahem, chtěli se na TUL vydat spíše cestou podpory zdravého životního stylu skrze sport a pohybové aktivity. Některé zahraniční univerzity studijní program pod různými názvy úspěšně vyučují řadu let. „V rámci studia absolvují studentky a studenti pestrý mix předmětů, mezi kterými budou jak předměty teoretického, tak i praktického charakteru,“ dodal Rubín. Navíc se mohou těšit na sportovní kurzy, a to letní i zimní.

V letošním roce neproběhne klasické přijímací řízení, a to zejména z důvodu koronavirové epidemie. Studující budou vybráni na základě prospěchu ze středoškolského studia. „Do dalších let ale s přijímacím řízením spíše počítáme, takže je to dodatečná motivace pro ty uchazečky a uchazeče, kteří původně chtěli zaslání přihlášek o rok odložit,“ podotkl Lukáš Rubín s tím, že navazující studijní program by rádi akreditovali v horizontu několika let.

I další fakulty upravily přijímací řízení. Fakulta textilní zrušila osobní účast na talentových zkouškách pro studijní program Návrhářství, které probíhaly obvykle už na jaře. Letos zašlou uchazeči na fakultu své práce v elektronické podobě.

Zájemci o vysokoškolské studium na liberecké univerzitě si budou moci vybírat z dalších novinek. Na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické otevřou nový bakalářský program Pedagogická studia, který připraví studenty na pedagogickou práci ve školních klubech, ve volnočasových organizacích a mimoškolních institucích. „Na Fakultě umění a architektury budou od příštího podzimu posluchači studovat nový bakalářský program Výtvarné umění – tvorba ve veřejném prostoru,“ dodal Pirkl.