Technická univerzita v Liberci (TUL) se zahalí do nového kabátu. Od svého založení v roce 1953 neměla ucelený ucelený vizuální styl. V tu dobu to nebylo potřeba, ale hlavně od 90. let minulého století s přibývajícími fakultami a dalšími útvary se to ukázalo jako nutnost. To se ale během dvou následujících let změní.

Aktuální vizuální stránka vznikla ještě v době, kdy sociální sítě nehrály důležitou roli v každodenním životě. Právě pro komunikaci na nich je potřeba adaptovat vizuální identitu školy, na kterou se váže i konkurenceschopnost univerzity v zahraničí. „Najít sjednocenou vizuální tvář se stalo naléhavým úkolem. Ještě letos začneme s náročným procesem implementace vítězného návrhu tak, aby univerzita oslavila za dva roky své 70. narozeniny s novou tváří,“ sdělil rektor TUL Miroslav Brzezina

V soutěži uspělo grafické triko Dědic-Minaříková-Nedelka, které svůj návrh postavilo na technickém písmu TUL Mono speciálně navrženém pro libereckou univerzitu. „Grafické řešení je jednoduché a funkčně úsporné. Vizuální jazyk, který autoři použili, univerzitě i atmosféře Liberce sluší. Vizuální základ je konstruktivní, přesto má v sobě přívětivý dojem,“ zaznělo hodnocení odborné části komise. Ta ocenila zvolený typ písma a nezaměnitelnost vizuálního stylu, který oživila práce se symbolem.

Ještěd jako ikona Liberce zůstal zachován, změnilo se ale jeho pojetí a symbolický význam. Ten spočívá v přinášení pohledu „z jiné perspektivy“. Samotné logo univerzity tvoří tedy písmena TUL a barevnost, která se mění dle příslušnosti k jednotlivým fakultám, ústavům či katedrám. „Ze systému kresby znaků ze skeletu vychází i otočený symbol Ještědu, který značí změnu perspektivy pro nahlížení na svět kolem nás. Ikonický vysílač s hotelem pro nás není jen siluetou unikátní stavby. Znamená ideu a vizi. Protože TUL netvoří Ještěd. Úkolem TUL je výchova tvůrkyň a tvůrců, kteří vytvoří nové Ještědy ve svých oblastech výzkumu,“ popsali své pojetí grafici.

Do užšího finále postoupily návrhy od Toman Design (2. místo) a Klára Kvízová Graphics (3. místo). Prvního kola soutěže se zúčastnilo pět týmů. Soutěž na svou vizuální identitu vyhlásila TUL letos na jaře. „Autoři totiž vytvořili symbol, který je bonusem a pomůže budovat pocit sounáležitosti komunity. Navíc je styl založený na univerzálním jazyce nesouvisejícím pouze s technikou, avšak vycházející z něčeho, co mají všechny fakulty společné – tedy s lokalitou,“ zdůraznila ředitelka organizace Czechdesign Jana Vinšová.

Ruku v ruce se zaváděním nové vizuální identity budou probíhat i změny v systémovém nastavením komunikace univerzity s veřejností a partnery i komunikace uvnitř instituce. „Nový vizuální styl je nejviditelnější část, to jsou ty nové šaty, které TUL brzy oblékne. Je ovšem potřeba vyladit také struktury a procesy pod těmito šaty. Pracujeme proto zároveň na nastavení nového konceptu sebeprezentace a komunikace, který se bude opírat především o efektivnější nakládání s daty,“ doplnil prorektor pro rozvoj Radek Suchánek.

Trio Dědic-Minaříková-Nedelka

Společně se tvůrčí trojice (Filip Dědic, Anežka Minaříková a Marek Nedelka) na trase New Haven – Praha – Brno věnuje tvorbě vizuálních identit, brandingu a kreativní direkci značek přizpůsobených pro současnost.

Filip Dědic

Strategie & Creative Partnership

Filip Dědic se zabývá tvorbou sdělení, webů a značek pro firmy a výrobce z oblasti designu, kultury, průmyslu a architektury (například RIM, QARTA Architektura, Oakcent, Superior Type Foundry, Muzeum paměti 20. století, SIAL). Zároveň připravil dramaturgii pro konference, zpracoval analýzy a výzkumné projekty. Vyučuje webdesign na Fakultě informatiky a statistiky VŠE a působí také jako hostující lektor na UMPRUM v Praze.

Anežka Minaříková

Grafický design & Creative Direction

Těžištěm práce Anežky Minaříkové jsou projekty překračující vymezené hranice grafického designu. Klade důraz na propojování digitálního a fyzického světa, odborného výzkumu a komunikace s širokou veřejností. Zajímá se o aktivní zapojení technologií do kreativní procesu. Za své práce byla několikrát nominována na Czech Grand Design (Spánek, Fotograf festival), v minulém roce získala v kategorii grafický design 2. místo. Absolvoval bakalářské studium na UMPRUM (Grafický design a nová média) a magisterský program na Yale University School of Art. V současné době se kromě vlastní praxe (ČR/USA) věnuje výuce grafického designu v nápravném zařízení v rámci Yale Prison Education Initiative.

Marek Nedelka

Grafický design & Creative Direction

Marek Nedelka se věnuje primárně projektům v oblasti designu a architektury (mmcité+, studio 519, QARTA Architektura, RIM, Oakcent, Mjölk architekti, FUA TUL, Fránek Architects, SIAL). Díky vzdělání v architektuře a grafickém designu přistupuje k vizuálním identitám s cílem pochopit kontext každého projektu a vytvářet design jasně komunikující obsah a sdělení. Absolvoval bakalářské studium na FUA TUL (architektura a urbanismus), magisterské studium na UMPRUM (grafický design a nová média). Absolvoval pracovní stáže ve Stockholmu (Henrik Nygren Design) a Londýně (OK-RM). Kromě vlastní praxe se Marek věnuje rešerši písma v rámci projektu Letter Books. Je držitelem ocenění Red Dot 2020 v kategorii Best of the Best za korporátní identitu mmcité+. Nyní žijí s Anežkou a fenkou Kájou v New Haven, USA.