Technická univerzita v Liberci se svými partnery vytvoří silný výzkumný program pro účelné ekologické využití surovin a energií a také zvýšení přínosu aditivních technologií pro průmysl.

„Věřím, že se nám díky centru podaří spolu s našimi průmyslovými partnery posunout o velký kus dál nejen samotný 3D tisk, ale také oblast udržitelných materiálů a digitalizované výroby, při které budeme efektivně využívat zdroje a energie. Právě v tom vidíme způsob, jak se mohou efektivně propojit výzkumné organizace s průmyslem při řešení konkrétních problémů,“ řekl vedoucí národního centra pro průmyslový 3D tisk Jiří Šafka.

Vývoj nových výrobků

Výzkum zahrne celou řadu témat z oblasti ekologicky a energeticky účinnější výroby. Jeho cílem je napříkad zvýšit potenciál aditivních technologií, umožnit vývoj materiálů se specifickými vlastnostmi a nových výrobků, inovovaných technologií a zaměří se i na využití potenciálu digitalizace. Koncept centra je v souladu s cíli Green Deal a cirkulární ekonomiky.

Jiří Šafka (v košili) z Katedry výrobních systémů a automatizace a Jan Kočí z oddělení modelování procesů a umělé inteligence Technické univerzity v Liberci budou úzce spolupracovat v národním centru pro 3D tisk.Jiří Šafka (v košili) z Katedry výrobních systémů a automatizace a Jan Kočí z oddělení modelování procesů a umělé inteligence Technické univerzity v Liberci budou úzce spolupracovat v národním centru pro 3D tisk.Zdroj: Se svolením Technické univerzity v LiberciVýznamnou součástí NCK je CEITEC VUT, který přináší znalosti z dekády trvajícího materiálového výzkumu do aplikovaných výsledků, ze kterého těží mnohé firmy a posouvají jejich využití.

„Naše dlouholeté know-how v rámci materiálů a 3D tisku má skvělý potenciál významně přispět k vývoji a aplikacím 3D tisku v průmyslových podnicích a významně přispět k jejich kompetitivnosti,“ sdělil Martin Pumera, člen rady NCK a vedoucí výzkumné skupiny Energie budoucnosti a inovace na CEITEC VUT.

Program XVR On scene umožňuje nasimulovat takřka nekonečné množství různých scénářů a situací, které mohou ve skutečném životě nastat.
Nehody nanečisto. Studenti pilují záchranu životů díky virtuální realitě

„Spolupráce výzkumných a výrobních partnerů konsorcia tohoto NCK je předpokladem pro praktickou transformaci našich poznatků o přírodních materiálech do výrobků s unikátními, jinými technologiemi nedosažitelnými parametry,“ dodal Josef Jančář, který na CEITEC VUT vede skupinu zabývající se pokročilými polymerními materiály.

Mezioborové propojení výzkumných organizací a průmyslových lídrů umožní sdílení know-how. To napomůže dlouhodobému a udržitelnému rozvoji aditivních technologií v České republice a zvýší tak její konkurenceschopnost. Celkem bylo do veřejné soutěže programu Národní centra kompetence podáno 44 návrhů projektů, podporu získalo 18 z nich.

Partnery projektu Národní centrum kompetence pro průmyslový 3D tisk polymerních materiálů jsou například Škoda Auto, Siemens, Krajská nemocnice Liberec, České vysoké učení technické Praha, Vysoká škola chemicko - technologická Praha a celá řada dalších významných firem.