Uzávěrka je 29. září. Stávajícímu rektorovi Zdeňku Kůsovi končí druhé volební období k 31. 1. 2018.

Kandidáti se představí akademické obci 10. října. Senátoři budou volit kandidáta na rektora TUL o dva týdny později. Nového rektora by měl s účinností od 1. února 2018 jmenovat prezident republiky. První volební období končí ke stejnému datu také děkanovi strojní fakulty liberecké univerzity. Návrhy mohou kandidáti do 15. listopadu. Strojní fakulta patří spolu s textilní k nejstarším fakultám školy.