MÉNĚ KANDIDÁTŮ NEŽ JE POČET ZASTUPITELŮ

„Protože počet kandidátů uvedených na všech registrovaných kandidátních listinách pro volby do zastupitelstva obce Tatobity nedosahuje nadpoloviční většiny počtu členů, který má být volen, nezbývá než konstatovat, že se volby dne 5. a 6. října konat nebudou,“ informovala v oznámení Iveta Novotná z turnovského městského úřadu.

Do voleb se letos v Tatobitech zaregistrovalo pouze šest kandidátů. Aby se mohly uskutečnit, bylo potřeba alespoň osmi kandidátů. Zdejší zastupitelstvo je totiž patnáctičlenné. Patnáct kandidátů se ovšem nenašlo ani před čtyřmi roky, tehdy jich v Tatobitech kandidovalo jedenáct, v roce 2010 to bylo naopak hned jednadvacet zájemců. Zajímavé je, že Tatobity letos zvítězily v krajském kole soutěže Vesnice roku.

„Hodnotitelská komise ocenila zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání mládeže, společenského života a životního prostředí, se zvláštním zřetelem na činnost školy, mateřské školky a spolků, příkladné péče o zeleň a stavební fond,“ vysvětlila tehdy mluvčí Libereckého kraje Lenka Klimentová.

OBEC POVEDE SPRÁVCEZ MINISTERSTVA

V čele krajské vesnice roku teď ale pravděpodobně stane takzvaný „správce“ z řad zaměstnanců Ministerstva vnitra. Obec povede do zvolení nového zastupitelstva, tedy minimálně několik měsíců do konání dodatečných voleb. Pokud by se nenašel dostatek kandidátů ani pro toto dodatečné klání, správce v obci zůstane i nadále.

Správce má přitom jen omezené množství pravomocí, provádí jen nejnutnější úkony. „Nutnost řešit správu obce pro malou aktivitu občanů formou jmenování správce obce znamená pro obec jednoznačně stagnaci a ne rozvoj,“ uvádí metodická příručka ministerstva. Deník požádal o vyjádření také současnou starostku Tatobit Lenku Malou. I přes příslib a opakované pokusy se však její vyjádření získat nepodařilo.