Hráz veseckého rybníka (Tajch) je v havarijním stavu, o čemž už Deník informoval. Asi před měsícem jí začala prosakovat voda a hrozilo, že se hráz protrhne. Vodohospodáři společně s hasiči tomu zabránili, když odčerpáním vody snížili hladinu o více než 1,5 metru.

Tajch má ve správě liberecká radnice, která ovšem nemá finance na opravy. Proto nyní dospěla k závěru, že rybník i přilehlé pozemky nejspíš převede na Povodí Labe. To o ně usiluje už několik let. Bez toho nemůže žádat o dotace na obnovu rybníka.

„Převod by umožnil komplexní opravu narušené hráze spojenou s odbahněním rybníka, na což budou potřeba desítky milionů korun," řekl ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe Jaroslav Jaroušek.

Pokud město pozemky na Povodí Labe převede, rybník by se mohl kompletně rekonstruovat už v roce 2016. Do té doby bude rybník zabezpečen provizorně. Povodí Labe k opravě použije osvědčenou. Do hráze bude zatlučena plechová deska, široká deset metrů, a tak vznikne uvnitř hráze další, nepropustná hráz.

Výhrady proti převodu rybníka ve Vesci má ale opoziční Změna pro Liberec. Podle jejího zastupitele Jaromíra Baxy by svůj záměr mělo Povodí Labe projednat také s veřejností.

Z historie Tajchu

Vesecký rybník byl využíván od roku 1900 pro potřeby textilní továrny, tomuto účelu přestal sloužit před téměř 20 lety. Liberec tam před lety plánoval vybudování rekreačního areálu, ze záměru však posléze sešlo. Poslední větší oprava se datuje rokem 1996. Tehdy se po povodních vybudoval nový přeliv, opravilo odpadní koryto a navýšila hráz v levé části.