„Tábor nesmí být pro dítě pouhou záplatou několika týdnů, kdy budou rodiče na vlastní dovolené. Měl by být plnohodnotným prázdninovým programem.“ Tvrdí to Josef Hordina, zkušený organizátor s více než dvacetiletou zkušeností v pořádání táborů ze zřejmě největšího táborového centra u nás Borovice.cz.

V současné nabídce táborů je téměř nemožné, aby si dítě jakéhokoliv zaměření nevybralo. Je to malý indián? Baví ho stopovaná nebo si chce splnit svou celoroční touhu po jízdě na koni? Není problém. Pošilhává po všem, co střílí, maskuje se a nejpříjemnější hudbou je pro něj zvuk morseovky? Jsou tu military tábory. Nabídka pamatuje i na děti čistě uměleckého zaměření, tábory s výtvarným, divadelním či hudebním zaměřením.

Pravda je, že ve většině případů jde o pokračování kroužků, kam děti chodí po celý rok, ale není to samozřejmě pravidlem. A rodiče by měli výběru tábora věnovat skutečně velkou pozornost. Nejen kvůli bezpečnosti dítěte, ale hlavně kvůli tomu, aby pro něj dva týdny prázdnin nebyly nakonec spíš za trest. Mnozí ještě máme podobná prázdninová traumata zašita pod kůží. Já třeba z obrovské rekreační vývařovny v Zámostí, ačkoliv jsem toužila po ohništi, kotlíku a svobodě vodáckého tábora.

Tábory pro děti s dietou…

Základním kritériem výběru je pochopitelně délka nebo cena pobytu, jeho zaměření, umístění tábořiště i věk ostatních účastníků. Na internetu existují katalogy táborů, ze kterých si rodiče mohou vybrat. Více než dvanáct set nejrůznějších letních pobytů lze například nalézt v katalogu informačního centra Borovice.cz. A nabídka je tu opravdu široká. Dokonce i pro děti, pro které byl tábor kvůli nemoci či postižení jen nedostižný sen. Pokud jej neprovozovali sami obětaví rodiče dětí a zdravotníci.

„Ještě nedávno prakticky neexistovaly tábory pro děti s různými specifickými problémy. Dnes se situace zlepšuje. Nalézt se dají tábory s bezlepkovou dietou, pro děti s poruchami chování či jinými zdravotními problémy,“ tvrdí Josef Hordina.

…i pro jazykově nadané

Ne všichni ale očekávají od tábora jen pouhý pohyb a relax v přírodě. Mnozí rodiče požadují ještě jakousi přidanou hodnotu. Stále oblíbenější jsou například tábory jazykové.

Velkou oblibu si během své tříleté existence získaly například jazykové tábory Wattsenglish v Doubici v Českosaském Švýcarsku. „Tábory jsou mimořádné tím, že je s dětmi po celý den kromě českých vedoucích i kvalifikovaný rodilý mluvčí, který je nenásilnou formou učí rozumět a komunikovat anglicky. Rodilí mluvčí učí děti celoročně v jazykových kroužcích a kurzech mateřských a základních škol, takže mají mnoho pedagogických zkušeností a jsou pro práci s touto věkovou skupinou speciálně vyškoleni,“ popisuje ředitel společnosti Marek Kadlec.

Fenomén s názvem příměstský

Skutečným fenoménem posledních let jsou takzvané příměstské tábory. „To mohu potvrdit, zájem o příměstské tábory skutečně převažuje,“ svědčí ředitelka DDM Větrník v Liberci Jana Pavlíková. Z nabídky téměř třicítky příměstských táborů, které tu pořádají, je třetina beznadějně obsazená. Tradičně největší zájem je třeba o příměstské tábory se zaměřením cyklistika, turistika, zoologie, ale i moderní stopovaná s názvem geocaching .

Také technicky zaměřené tábory jsou v poslední době vůbec velkým fenoménem. V libereckém Větrníku je například vyhledávaný tábor zaměřený na práci s počítačem a základy počítačové grafiky či týdenní kurzy pro malé elektrotechniky s názvem Voltikův týden.

„Ty si samozřejmě vyhledávají děti takto úzce zaměřené,“ připouští ovšem ředitelka Pavlíková. I když v poslední době poptávka po klasických táborech klesá, ať už z důvodu finančních, či například kvůli obavám rodičů o bezpečnost dětí v neznámém prostředí, ve Větrníku si na nezájem nestěžují.

„Tábory s všestranným zaměřením na sporty a turistiku jsou obsazené během několika dní. Z nabídky zbývá už jen Cesta kolem světa,“ říká ředitelka DDM Větrník.
Naopak ji mrzí, že kvůli závažným důvodům museli zrušit výtvarně zaměřený tábor. Jako jedni z mála tu nabízejí také srpnový tábor pro rodiče s předškolními dětmi v Oldřichově v Hájích.