Přes jedenáct tisíc dětí stráví tyto prázdniny na letním táboře nebo jiném podobném pobytu v Libereckém kraji. Čekají je dobrodružství na 132 táborech či jiných letních dětských pobytech, které budou ve 250 bězích. Podle hygieniků, ke kterým musí organizátoři své tábory hlásit, je letos počet táborů nižší než v minulém roce. „Nicméně zatím se jedná o čísla orientační, protože povinnost ohlásit konání akce mají provozovatelé a pořádající osoby 30 dní před jejím začátkem,“ poznamenala Zuzana Balašová, mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci.

Protože jde většinou o tradiční pořadatele, neměli ani směrem k hygienikům zvýšený počet dotazů před začátkem. „Ve větší míře jsme odpovídali na otázky k problematice ukrajinských dětí a jejich účasti na táborech. To, že jsou podmínky stejné pro děti ukrajinské i české, pořadatelé vítají, protože stávající agenda spojená s výjezdem na tábor je rozsáhlá a zodpovědnost velká,“ řekla Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých.

Hygienici se jako každý rok chystají na kontroly letních táborů. Ze zdravotního hlediska se zaměří zejména na vybavení tábořišť s důrazem na hygienické zázemí, jako toalety a jejich dostatečný počet, umývárny nebo hygienické podmínky obecně. Zajímat je bude rovněž zásobování tábořišť pitnou vodou a doložení laboratorních rozborů pitné vody, pokud je tábořiště zásobováno vodou z individuálního vodního zdroje, vybavení kuchyní. „Zaměříme se také na plnění režimových požadavků, skladbu jídelníčku a zdravotnické zajištění, jako vybavení lékárniček, doložení prohlášení o bezinfekčnosti, posudky o zdravotní způsobilosti dětí a dospělých, vedení zdravotnické dokumentace, držení zdravotních průkazů u osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné,“ popsala Balašová. Vodu a její kvalitu budou odborníci také prověřovat v průběhu pobytů odběry vzorků, protože povrchové zdroje vody, které tábory často využívají jsou nestabilní. U vody, kterou organizátoři dováží v nádobách může dojít ke kontaminaci z nádob nebo jejich špatného skladování. Voda ze studánek či pramenů je zase proměnlivá po dešti, kdy se může například znečistit z okolí.

„Kontroly dětské rekreace jsou každoroční letní prioritou. Kontroly jsou zpravidla bezproblémové, komunikace velmi dobrá, a to vzhledem k tomu, že pořadatelé jsou většinou stálice, které jen tak něco nepřekvapí. Přesto výskyt jakéhokoli infekčního onemocnění v průběhu tábora je vždy pomyslný strašák, který chod tábora významně ovlivní a naruší, a současně se mu do jisté míry nedá předejít. Dobré zdravotnické zajištění ve smyslu kvalifikovaného a zkušeného zdravotníka včetně dostatečného vybavení je základ,“ vysvětlila Hochmalová.

Dětské tábory se letos konají na již tradičních místech Libereckého kraje. Na Českolipsku v Sloupu v Čechách, Dolní Světlé, Stvolínkách, Svoru, Mařenicích, Hamru na Jezeře, Holanech, Dubé; na Liberecku na Českodubsku, loukách v okolí Raspenavy, Vápnu, Ferdinandově, Bílém Potoce, Lázních Libverda; na Semilsku v Rakousích u Turnova, Jesenném, Vyskři, Hrubé Skále, Rokytnici nad Jizerou, Benecku; na Jablonecku na Malé Skále, Bedřichově, Kořenově, Janově nad Nisou, Splzově a Frýdštejně.