Oproti loňskému roku ve svých statistikách zaznamenala Městská policie Liberec výrazný nárůst. Za první polovinu loňského roku totiž evidovala pouhou stovku prohřešků proti tabákovému zákonu.

Podle Veroniky Janouchové, tiskové mluvčí Městské policie Liberec, jsou takové přestupky těžko postižitelné. Většina kuřáků totiž, když vidí uniformovaného strážníka, cigaretu rychle uhasí.

„Dodržování tabákového zákona hlídají naši strážníci nejen na nádražích a autobusových zastávkách, ale v celkovém součtu přestupků jsou započítány i případné prohřešky například u prodejců cigaret nebo v restauracích,“ vysvětlila Veronika Janouchová.

Ovšem jak dodala, právě kuřáci na zastávkách autobusů a tramvají bývají pokutováni nejčastěji. Pozor si lidé nedávají především na terminálu ve Fügnerově ulici. Kouření na zakázaných místech se přitom může pěkně prodražit. Jedna vykouřená cigareta mnohdy vyjde hříšníka až na tisíc korun. Takovou blokovou pokutu totiž smí městští strážníci udělit na místě. Popřípadě podle závažnosti přestupku mohou celou věc postoupit do správního řízení.

Specifikem přestupků proti tabákovému zákonu je podle strážníků to, že naprosté minimum pokutovaných „hříšníků“ chce svůj delikt řešit při správním řízení. Ostatní dávají přednost blokové pokutě.

„Ne vždy však na finanční pokuty dojde. Záleží na zvážení strážníka a na situaci. Nejvyšší pokutu dostávají lidé, kteří se přestupku dopouštějí opakovaně,“ popsala Veronika Janouchová s tím, že v některých případech řeší situaci strážníci domluvou.

A jak na zákon nahlížejí samotní kuřáci? „Ze začátku to byl tak trochu nezvyk, ale teď už mi nedělá problém při čekání na autobus popojít pár metrů a zapálit si mimo zastávku. Beru to jako samozřejmost,“ řekl Deníku Petr Kaplan z Liberce.