6. listopadu téhož roku vstoupil v platnost zákon, podle kterého museli Židé ve styku s Němci hlásit, že jsou židovského vyznání… O rok později, 10. listopadu 1939, byl 
v Liberci – Ruprechticích uzavřen i židovský hřbitov a Židé museli být pohřbívání na městském hřbitově. K židovskému vyznání se před rokem 1938 hlásilo přes tisíc obyvatel. Z nich se jich po válce vrátilo do Liberce jen 37. Židovská obec Liberec má podle posledních údajů nyní kolem 70 členů.

VÝROČÍ V listopadu 2000 byla v Liberci, jako jediném městě v ČR, otevřena nová židovská synagoga, vybudovaná po 2. světové válce. Modlitebna je součástí krajské knihovny a celý komplex nese název Stavba smíření. Vybudován byl v místech původní synagogy vypálené v roce 1938 nacisty.

ČTĚTE TAKÉ: DÍVALA JSEM SE DO OČÍ JOSEFU MENGELEMU