Na řadě míst se lze ještě dnes setkat se zajímavými původními stavbami i potrubím. V rámci letošního investičního plánu bude modernizován například úsek ocelového vodovodu v Liberci, který se stavěl za vlády císaře Františka Josefa I. a byl dokončen v roce 1901.

Rekonstrukce se dočká také betonová kanalizace v Litoměřicích z roku 1906. Celkově chce Severočeská vodárenská společnost, a. s., (SVS) letos investovat do vodohospodářských staveb na severu Čech 1,33 miliardy korun, přímo na Liberecku to bude 95,8 milionu korun v rámci dvaceti staveb. Dalších 337,5 milionu Kč dá provozní společnost SčVK na potřebné opravy.