Svrab podléhá ohlašovací povinnosti, a proto lékaři musí případy nákazy nahlásit hygieně. Zatímco k 31. červenci bylo hlášeno 408 případů, oproti stejnému období bylo loni vykázáno 144 případů.

close Roztoči, kteří způsobují svrab info Zdroj: Profimedia zoom_in Roztoči, kteří způsobují svrab „Počet hlášených onemocnění svrabem v letošním letním období, tedy během června a července, poklesl oproti zimním a jarním měsícům až o polovinu. To může souviset s právě probíhajícími dovolenými kožních a praktických lékařů,“ sdělila Deníku Monika Hausenblasová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK.  Dodala také, že to může být jen špička ledovce kvůli předpokládané podhlášenosti výskytu onemocnění.

Zatímco loni v červnu bylo nahlášeno 26 případů svrabu a v červenci 16 , letos to bylo ve stejných měsících 41 a 43 případů. Mezi nejvíce zasažené okresy patří Liberec, kde se počet onemocnění svrabem blíží ke dvěma stovkám, a Česká Lípa, kde bylo evidováno 115 případů k 3. srpnu. Většinou se jedná o solitérní či rodinné případy onemocnění svrabem.

„Hromadný výskyt svrabu byl řešen pouze v jednom zařízení sociálních služeb na Českolipsku, kdy v období od druhé poloviny dubna k dnešnímu dni bylo nahlášeno celkem 12 případů u klientů a 14 u personálu. V letošním roce je počet případů ve srovnatelném období 2,8x vyšší než v roce 2022,“ podotkla Hausenblasová.

Svrab čistotných

Svrab postihuje lidi bez ohledu na rasu, pohlaví i věk a stále zůstává aktuálním celosvětovým problémem. Dávno už neplatí jeho spojení jen s lidmi žijícími ve špatných hygienických podmínkách a nižším socioekonomickým statusem. U lidí, kteří dodržují hygienu, dochází k tomu, že jsou příznaky tohoto infekčního onemocnění mylně považovány za alergickou reakci. Tzv. svrab čistotných se totiž neprojevuje typickým výsevem vyrážky a jeho diagnostika není v závislosti na těchto skutečnostech snadná ani rychlá.

Nemoc se přenáší těsným kontaktem, sdílením oblečení či sexuálními aktivitami. Nejrizikovější věkovou skupinou jsou adolescenti ve věku 15 až 19 let a následně školní děti od 5 do 9 let a od 10 do 14 let,“ informovala ředitelka odboru protiepidemického.

Léčba svrabu je poměrně jednoduchá. Spočívá v přemazání těla mastmi určenými pro léčbu tohoto onemocnění. Důležité je dodržet pokyny lékaře. Současně s nemocným je nutno léčit i osoby, které měly úzký kontakt s nemocnými když nemají příznaky onemocnění.