Johana Veselá chodila za svou těžce nemocnou, umírající maminkou na onkologii každý den. „Jednou jsem ale přišla, sestřičky měly v očích slzy a řekly mi, už za ní nechoďte, umírá.“ Bylo mi patnáct a respektovala jsem autoritu. Do konce života si ale neodpustím, že jsem v poslední chvíli, nebyla u ní a nedržela ji za ruku,“ říká ještě dnes, po dvaceti letech paní Johana.

Mluví za mnohé. Spousta z nás má pocit, že si s blízkým člověkem nestačila spoustu věcí doříct. Vysvětlit, zeptat se, odpustit nebo třeba jen pochopit, co nás v životě trápilo či dělilo. Dřív lidé běžně umírali doma. Dnes se smrt zavírá na jednotky intenzivní péče nebo diskrétně za bílou plentu oddělení LDN.

Změnit pohled na to chce hospicové hnutí. „Překvapila mne jedna reakce muže středního věku, který si myslel, že dnes se doma ani umřít nesmí,“ říká jedna ze zakladatelek Občanského sdružení domácí hospicové péče svaté Zdislavy v Liberci Marie Rissová.

Ta a její sedmičlenný tým zhruba po roce působení dokáže přesvědčit, že se to nejen smí, ale že je to i v dnešní době dokonce reálné. A to právě díky domácím hospicům. „Jsme tu proto, aby odchod blízkého rodina zvládla, neboť i pro ni je to velmi důležitý a cenný čas, “ říká Marie Rissová o sdružení Domácí hospicové péče svaté Zdislavy. To si v sobotu v rámci Světového dne hospiců připomene rok svého působení.

A jak funguje? „Kontakt lidé získají třeba u obvodních lékařů, ale zejména na onkologii. Pokud mají pocit, že by se o svého blízkého chtěli postarat do konce jeho dnů doma a je to v jejich možnostech, protože ne každý může z ekonomických důvodů zůstat doma, následuje první kontaktní schůzka buď u nás v kanceláři v Burianově ulici v Liberci, nebo přijdeme i domů. Tam si vysvětlíme, co všechno můžeme pro rodinu udělat,“ říká Marie Rissová.

Její tým nejsou totiž jen pečovatelky, které by seděli u nemocného, pokud nikdo není doma. „Jsou tam zdravotní sestry, které poskytují nejen odbornou péči, ale také monitorují stav a informují o něm příslušného lékaře. To znamená, že pacienti jsou i doma pod stálým lékařským dohledem. Poskytujeme také zdravotní pomůcky, ať už jde o polohovací postel nebo třeba infuzní pumpy, pomocí níž si pacient na základě předepsaných dávek může vstřikovat tišící látky, protože i silné bolesti se dají zvládat pomocí správně zvolené medikace, zaškolíme rodinu po stránce odborné, vysvětlíme, jaké stavy umírání provázejí, připravíme je na všechny možnosti, ale třeba i vysvětlíme, na jaké sociální dávky mají nárok, aby se o nemocného mohli doma postarat,“ vypočítává Rissová. Nabízejí také, psychologa, duchovního, zprostředkují důležité kontakty a informace související s péčí o umírající.

„Pokud je rodina péčí už vyčerpána, můžeme nabídnout i tak zvaný rodinný pokoj v liberecké nemocnici, který se liší od ostatních jak vzhledem, tak režimem. Sama jsem ale často překvapená, jak těžké stavy lidi dokáží s naší pomocí zvládat,“ říká Marie Rissová. Nejde přitom o žádný luxus pro horní vrstvy. Odborná péče stojí 180 korun na den. Hodinová sazba pro zdravotní sestru je 90 korun, pomůcky poskytují zdarma.

Odbornost domácí hospicové péče garantují nejen odborníci v terénu, ale i správní rada, v níž je mimo jiné zastoupen primář liberecké onkologie MUDr. Jiří Bartoš. Kromě domácí hospicové péče usiluje sdružení o zřízení kamenného hospice, na kterém začíná spolupracovat s Libereckým krajem.

„K myšlence jsem se dostala už před mnoha lety přes velkou propagátorku hospicového hnutí, doktorku Svatošovou. Z jejich slov a zkušeností jsem pochopila, že závěr života, naše skutečně jediná jistota, lze prožít bez bolesti, neosamocen mezi cizími lidmi. Usmířen s prožitým životem a obkolpen svými nejbližšími, v prostředí, které má rád a kde je doma. Vloni jsem i já měla možnost doprovázet svou maminku. Zpětně se na tu dobu dívám s velikou vděčností, naše děti mohly s babičkou být až do poslední chvíle, když dodýchala a zemřela. Plakali jsme, ale současně cítili, že tak je to správné a naplňovalo nás to klidem,“ svěřila se s osobní zkušeností Marie Rissová.

Více o péči na www.hospiczdislavy.cz, kde se dozvíte i o Dnu otevřených dveří v Poradně Zdislava, který se koná 13. 10. 2010.