Akce se uskutečnila u příležitosti tradičních Svatohubertských slavností, které pořádá místní střední lesnická škola, která letos slaví 60. výročí svého založení.

Svatý Hubert přijel do Hejnic už dopoledne, a to s celou svojí početnou družinou včetně psovodů, trubačů či sokolníka při populární Hubertské jízdě. Součástí slavnosti byla i Svatohubertská mše v Basilice Navštívení Panny Marie. Zde proběhlo pasování adeptů myslivosti a posvěcení darů.