Průvod v čele s Dianou a Hubertem vyšel z nádvoří frýdlantského zámku, nechyběli v něm sokolníci, vlajkonoši, trubači či psovodi. Za zvuků fanfár došel průvod na náměstí požádal místního starostu o dočasnou vládu nad městem. Následovala svatohubertská bohoslužba a pasování adeptů myslivosti ve frýdlantském kostele.

V minulosti se podzimní slavnosti konaly v Hejnicích. Po přesunu lesnických oborů školy z Hejnic do Frýdlantu se tam přesunula i tato událost, kterou pořádá Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant. Škola nabízí dva obory související s lesnictvím, a to Lesní mechanizátor a Ekologie a životní prostředí.

„Od minulého roku máme nepovinný předmět Myslivost. V minulém roce ho studovalo třicet žáků, letos jich je přes padesát. Připraví studenty na myslivecké zkoušky a součástí není jen teorie a praktická výuka střelby,“ informoval ředitel Miroslav Kudrna.