„Máme tady obrovskou sbírku zbraní a loveckých zbraní od poloviny 12. století až po první světovou válku. Navíc na zámku a hradu Frýdlant je obraz Františka Antonína Šporka, který byl zakladatelem svatohubertského řádu. Ten byl založený v roce 1695 a jeho členové byli téměř všichni tehdejší panovníci a velice významné osobnosti. Špork také přinesl do Čech fanfáry a signály. Tím chci říct, že frýdlantský zámek je místo, které má s dnešními slavnostmi hodně společného a přeji vám, aby se povedly,“ přivítala účastníky na zámku jeho kastelánka Jana Pavlíková. 

Slavnostní nástup myslivců a lesníků v uniformách se zapálenými pochodněmi si nenechali ujít studenti školy, jejich příbuzní, učitelé, ale také místní lidé z Frýdlantu. Ze zámku se Hubertská jízda v čele s bohyní lovu Dianou a patronem lovců a myslivců svatým Hubertem vydala směrem do centra města. Jako první vyrazili policisté na koních, za nimi se řadili další jezdci, které následovali studenti s loveckými trofejemi a další účastníci pochodu. Za zvuků fanfár došel průvod na náměstí T. G. Masaryka a u radnice požádal starostu Frýdlantu Jiřího Stodůlku o dočasnou vládu nad městem.

Za devastací části turisticky vyhledávané rezervace Plakánek u hradu Kost v jižní části CHKO Český ráj stojí těžba kůrovcového dřeva.
Devastaci rezervace Plakánek ochranáři stále řeší. Těžaři hrozí pokuta

„Musím poděkovat hlavně panu řediteli Střední školy hospodářské a lesnické Miroslavu Kudrnovi za přípravu slavností. Od září je to už čtvrtá akce, která propaguje školu, ale také město Frýdlant. Těším se, že se Svatohuberstké slavnosti stanou dlouhověkou tradicí ve Frýdlantu,“ řekl starosta Stodůlka a symbolicky předal spolu se soudkem piva a kyticí Hubertovi a Dianě vládu nad městem. Slavnostní akt ukončila střelba myslivců z balkónu historické budovy radnice.

Z náměstí se průvod přesunul do kostela Nalezení sv. Kříže, kde proběhlo pasování adeptů myslivosti. Příchozí přivítal polský kněz Artur Ściana, který do Frýdlantu přišel teprve loni z farnosti v Klášterci nad Ohří. „Všechny vás tady srdečně vítám. Památka sv. Huberta se slaví 3. listopadu, kdy v roce 727 zemřel. Jeho život by měl znát každý myslivec. Jeho obrazové ztvárnění, kdy Hubert klečí před jelenem s křížem mezi parožím zdobí nejednu kapličku v lese. Hubertova jízda na koních, kterou jsme dnes poprvé mohli zažít také ve Frýdlantu, připomíná změnu, která nastala, když se z lovu zvířat stala společenská událost plná soutěživosti a radosti,“ připomněl frýdlantský kněz, proč je sv. Hubert patronem myslivců. „Připomíná jim, že jejich posláním není jen lov, ale především péče o volně žijící zvěř,“ dodal Artur Ściana. 

Vilu si nechal postavit Eduard Fritsch v roce 1917 podle návrhu Rudolfa Bitzana. V roce 1921 ji koupil Emil Simon a v roce 1935 došlo k úpravám interiéru, které navrhl Josef Franz Lange z Raspenavy pro Carla Witta.
Hejnice budou mít novou památku. Zachrání vilu a získají prostor pro setkávání

Po zaznění slavnostních fanfár a přinesení ulovené zvěře před oltář proběhlo pasování dvou adeptů myslivosti, které provedl myslivec František Uher. Ten nejdříve připomněl historii myslivosti v Čechách. „Myslivecký řád, který zavedla Marie Terezie, stanovil, že myslivci budou skládat zkoušky před komisí. To vlastně platí dodnes. Myslivecké vzdělání v současnosti zajišťují okresní myslivecké spolky, zajišťuje ho Safari klub a hlavní úloha spočívá na školství. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu za dobu své existence vychovala celou řadu odborníků nejen z myslivosti ale i lesnictví,“ řekl Uher a ujal se pasování dvou nových adeptů na myslivce. Ti od něj dostali trubku a tesák a symbolicky tak vstoupili do Řádu svatého Huberta. 

Podle ředitele Střední školy hospodářské a lesnické Miroslava Kudrny se tak oběma adeptům otevřely brány k myslivosti. „Spojení se školou je pouze symbolické. Oba adepti společně s dalšími 23 žáky naší školy studují nepovinný obor myslivost, který jsme letos po sedmi letech opět otevřeli. Po absolvování mají tito žáci možnost dojít až k závěrečným zkouškám a získat osvědčení, které slouží jako podklad pro vydání loveckého lístku,“ uzavřel pro Deník Miroslav Kudrna.