Suchou nádrž vybudovalo Povodí Labe jihovýchodně od obce Víska pod soutokem dvou hlavních zdrojnic potoka. Hráz má délku 215,8 metrů, šířka hráze je 52 metrů. Retenční prostor nádrže je 48 tisíc m3 a objem nádrže při maximální hladině je 60 000 m3. Součástí nádrže je železobetonový sdružený objekt – bezpečnostní přeliv a spodní výpust. Stavět se poldr začal v lednu 2019. Stavební náklady jsou podle smlouvy o dílo 71 milionů korun.