Proč to tak je? Většina fakult otevírá možnosti všem a síto prvního semestru zpravidla ukáže, kdo na to má a kdo ne.
Přijímací zkoušky nám dávají možnost vybrat z uchazečů o studium ty, kteří splňují určité požadavky na znalosti. Je to i proto, že připravenost středoškoláků ke studiu na vysoké škole je velmi rozdílná. Z některých škol přicházejí studenti s krásnými známkami, ale slabými vědomostmi nezřídka se stává, že uchazeč v přijímacím testu z matematiky nezíská ani jeden bod, přestože dáváme k dispozici vzorové příklady. Ale na druhé straně existují náročnější školy, ze kterých známky uchazečů vypadají hrozivě, ale studenti jsou na vysokoškolské studium mnohem lépe připraveni. Nepatříme k fakultám, které se studují lehce. Ale chytří lidé si uvědomují, že pro budoucí kariéru se vyplatí studovat sice náročné, ale perspektivní technické obory.

I přes obtížnost studia si myslíte, že by se ke studiu technických oborů mělo hlásit více uchazečů?
Jsem o tom přesvědčen. Je pravda, že k promoci dojde zhruba polovina těch, kteří nastoupí do prvního ročníku. Ti, kteří studium dokončí, jsou však velmi dobře připraveni pro praxi a rozhodně nemají problémy s uplatněním v průmyslových firmách ani ve výzkumných či vývojových pracovištích a za velmi dobrých platových podmínek.

Neměla by se prestiž technických oborů zvýšit lepší propagací?
My to ale děláme. Máme partnerský program se středními školami a to nám umožňuje s nimi cíleně komunikovat na nadstandardní úrovni. Jezdíme k nim na besedy a seznamujeme je s novými technologiemi. Pořádáme pravidelně Den otevřených dveří nebo tematické akce pro střední školy, které nás osloví s konkrétním požadavkem, třeba na doplnění či prohloubení vyučované látky.

Patří k tomu i projekt Dětské univerzity?
Ano a nejen ta. Pořádáme i soutěže pro talentované děti například KyberRobot. Podporujeme fyzikální olympiádu nebo soutěže v programování. Pomáhají nám v tom i partnerské průmyslové firmy, které nabízejí studentům atraktivní stáže.

Jak se díváte na návrh hejtmanů zpřísnit přijímačky na střední školy?
Je otázka, o jaké střední školy se jedná. Dnes už prakticky vymizela klasická odborná učiliště. Existují střední integrované školy, které spíše než výuční list nabízejí maturitu. Neumím posoudit, jak by se v této situaci takový návrh praktikoval. Jsem přesvědčen, že je škoda zrušených odborných učilišť, a nemyslím si, že každý musí mít maturitu. Z tohoto pohledu chápu, že by přijímací řízení na maturitní obory mělo být náročnější. Všichni žáci základních škol přece nemohou téměř automaticky přecházet na střední školu, i když rozumím námitkám, že na konci základní školy člověk ještě mnohdy ani netuší, na co má talent a čemu se chce v životě věnovat. Současná situace ale vede ke snižování nároků na maturitu, a maturita tak ztrácí i společenskou prestiž. Přitom dobrý řemeslník je nedostatkové zboží a na společenském žebříčku si zaslouží odpovídající místo se vší úctou, která k dobrému řemeslu patří.

Vraťme se k vašim studentům. Chystáte nějaké novinky?
Letos poprvé budeme přijímat studenty do nově akreditovaného bakalářského studijního programu Mechatronika, který už mají možnost studovat v magisterském studiu. Nabídneme jim tak šanci vzdělávat se v oboru, který je v praxi vysoce oceňován.

Čím může být pro maturanty atraktivní?
Absolventi tohoto oboru splňují vysoké nároky i těch nejnáročnějších průmyslových podniků. Mechatronika je totiž výrazně mezioborová a integruje poznatky z oblasti elektroniky, mechaniky, robotiky, informatiky a automatického řízení.

Můžete být trochu konkrétnější? Čím se studenti budou například zabývat?
K podstatným rysům tohoto perspektivního oboru patří v současné době problematika aplikace umělé inteligence, interaktivnosti, autonomního chování či chytrých technologií. Stále se také objevují nové termíny jako například internet věcí, nanotechnologie, vytěžování dat, bioinženýrství, bioinformatika a podobně.

Kde se studenti nového oboru uplatní?
Vzhledem ke svým mezioborovým znalostem najdou velmi dobré uplatnění v praxi, zejména v automobilovém, elektrotechnickém či strojním průmyslu, kde je preferován analytický přístup k řešení problémů a schopnost orientovat se v rychle se měnících moderních technologiích. Po absolvování tohoto bakalářského studia je možné pokračovat ve studiu ve stejnojmenném navazujícím magisterském studiu nebo v příbuzných programech a získat tak inženýrský, případně později i doktorský titul.

Mám ještě jednu otázku, která úplně nesouvisí s novým oborem, nicméně jde o téma, které se v poslední době dotklo řady vysokých škol technického zaměření. Jde o to, že na citlivé údaje v oblasti výzkumu zacílili hackeři. Jak je na tom s ochranou citlivých dat z oblasti výzkumu a vývoje či práce na patentech vaše fakulta?
Problematice bezpečnosti dat, zabezpečení účtů se na univerzitě věnuje velká pozornost. Pokud vím, útoky se zaměřují na konkrétní lidi, které si vytipují třeba na vědeckých konferencích, kontaktní osoby na veletrzích a pošlou jim e-mail s odkazem na podvodnou stránku. Donedávna byly podvrhy snadno identifikovatelné, ale v současné době i česky psané zprávy začínají působit věrohodně. Hodně jich je zachyceno „na vstupu“, ale nelze spolehlivě ošetřit veškerou komunikaci. Jedinou cestou je asi opatrnost a informovanost, aby se lidé uměli v této problematice lépe orientovat. Troufám si říci, že většina našich akademických pracovníků to dokáže, ale osvětu a vzdělávání nesmíme zanedbávat a potřebné odborníky k tomu na univerzitě i na fakultě máme.