„V takto členěných prostorech si zájemci budou moci prohlédnout výstavu studentských semestrálních prací, které řeší inspirativním způsobem různá problematická místa v Liberci,” řekl za TUL Adam Pluhař a dodal, že při navrhování a montáži dřevěné konstrukce se studenti učili základům stavebního řemesla, současně ale i ozvláštnili a „zabydleli“ veřejný prostor města.

Projekt vzešel ze vzájemné spolupráce města Liberce, Kanceláře architektury města (KAM) a Fakulty umění a architektury TUL (FUA). Materiál na instalaci ve výši zhruba 50 tisíc korun pokryl sponzorský příspěvek.