A bodovali i jednotlivci, kteří obsadili všechny čelní příčky. V soutěži zazářil Jaroslav Kesler, který v akciové části obsadil celkovou první příčku. Podařilo se mu totiž zhodnotit své akciové portfolio o plných 264,9 procenta. Průměrný zisk jednoho účastníka byl přitom 4,61 procenta. Odměnou za vítězství ve školním kole byla Jaroslavovi kniha Finanční trhy a notebook značky Lenovo za vítězství kole celorepublikovém.

Druhé, třetí a čtvrté místo obsadili v akciové části rovněž studenti Ekonomické fakulty TUL. Jmenovitě Roman Erlebach, Hanka Těšitelová a Daniel Hanzlík. „Jejich zhodnocení je rovněž vysoce nadstandardní. Nejlepší student z jiné školy se v této kategorii umístil až na pátém místě za našimi studenty. Tento student měl dokonce pouze poloviční zisk oproti studentovi z Ekonomické fakulty TUL, který se umístil na bramborovém - čtvrtém místě. Sama jsem byla překvapená, jak se jim to povedlo a jsem na celou skupinu moc pyšná,“ řekla proděkanka Ekonomické fakulty TUL Lenka Strýčková.

V derivátové části se nejúspěšnější studentem EF stal Petr Hollmann. Své portfolio ve sledovaném období zhodnotil o 503,34 %. I to je vynikající výsledek, který v celkovém pořadí této kategorie vynesl Petrovi druhé místo. Investiční hra Studentbroker je specifická v tom, že vývoj cen akcií i derivátů kopíruje reálný trh s těmito aktivy.