Pro diplom si přišel také absolvent doktorského studia Ing. Tomáš Sluka, který vypracoval disertační práci na téma: „Tlumení hluku a vibrací pomocí piezoelektrického elementu a elektrického jednobranu se zápornou kapacitou“. Diplomy jim předali prorektor TUL Oldřich Jirsák a děkan fakulty Petr Louda.

Fakultu strojní TUL letos úspěšně absolvovalo 150 studentů. Bakalářské studium ukončilo 38 studentů a po absolvování magisterského studia má právo od včerejšího dne používat titul inženýr 112 absolventů.

„Mezi čerstvě promovanými inženýry byli i studenti z Polska, kteří do pátého ročníku liberecké univerzity přestoupili z polské Univerzity of Technologie, Wroclaw a poslední ročník zde dostudovali v rámci programu Socrates Erasmus,“ uvedla mluvčí technické univerzity Jaroslava Kočárková.

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia technické univerzity potrvají do dnešního dne, kdy je zakončí fakulta pedagogická.