Repliku raně středověkého šlechtického sídla nadšenci budují od roku 1999. „Přelom 12. a 13. století je v dějepise zanedbávaný. To je zlatá bula sicilská, 1212, a tím to pro nás končí. Takže naše původní motivace byla tu epochu pozvednout a uvést ji do povědomí,“ uvedl Šrámek.

Dnes je cílem spolku vyzkoušet si, jak žili předkové a oživit jejich stavby. Dobrovolníci se tak snaží o dodržování původních způsobů práce, zároveň si ale pro urychlení pomáhají některými moderními technologiemi. Vedle stavby gynecea mají letos v plánu opravu vstupní brány, která je podle Šrámka postavená podle nepřesných dobových interpretací, a mnoho dalších drobnějších oprav.

V opevněném areálu stojí několik domů, část řemeslné vesnice, stáje, čeledník a patrový panský dům s kachlovými kamny v přízemí, černou kuchyní a pecí. Dlouho plánovaná výstavba kostela by snad měla začít za dva roky. „Historik František Záruba přišel s možnou teorií, že kostely byly nejprve roubené a potom se kolem nich stavěly kamenné. To chceme dělat tady. Samozřejmě hlavně z finančního hlediska, protože kamenný kostel je v řádu několika milionů korun, takže to budeme dávat dohromady dlouho,“ řekl Šrámek. Kostel by měl dvorec z funkčního hlediska uzavřít. Chybí tam ale i několik drobných hospodářských staveb. Podle Šrámka chtějí postavit obilní jámu, kovárnu nebo svahovou hrnčířskou pec.

Spolek Curia Vitkov má 30 členů a dalších 50 až 100 lidí jezdí na dvorec pomáhat pravidelně. Během roku mají dobrovolníci každý měsíc víkendovou brigádu. Nejintenzivněji ale pracují během zhruba týdenního tábora, který se koná každý rok v létě. „Jezdí sem lidé, kteří si to chtějí vyzkoušet, nebo je baví stavění. Je to práce hlavně se dřevem, hlínou a občas s kamenem,“ řekl Šrámek.

Jednou z největších akcí spolku pro veřejnost je Dobývání. Letošní 25. ročník bude zaměřený na širší časové období od devátého do 13. století. Inspirací pro letošní téma bitvy jim je obraz Mikoláše Alše Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, který visí v turnovském muzeu. Součástí Dobývání bude i program ve dvorci. „Chceme hradiště tento rok trochu šířeji oživit. Aby lidé viděli různá řemesla, stánky s historizujícím zbožím, aby si děti vyzkoušely různá řemesla a vojenský výcvik. Celé je to završené dětskou bitvou,“ dodal Šrámek.