Středoškoláci soutěžili na Maliníku.Zdroj: SŠaMŠ, LiberecJako každoročně bylo místo startu Harcov Myslivna a po lesních cestách závodníci dorazili do cíle na Maliník v Jizerských horách. Trať měří 6 100 m a převýšení je 400 m. Závod organizuje SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec s povolením od Lesů ČR, a.s.

V letošním roce byla hojná účast středních škol Libereckého kraje a 2 závodníci přijeli i z Weinau Schulle Zittau. V letošním ročníku zvítězil student ze SPŠS (stavební) František Švandrlík v čase 21:49 minut. Nejlepší čas mezi děvčaty měla studentka Natálie Faltová studující střední školu v Kateřinkách Liberec, která trať zdolala za 35:09 minut.

Ulice ve Frýdlantu, která zatím nemá jméno.
Ve Frýdlantu hledají název ulice. Zapojit se mohou i občané města