Nechyběly ani ukázky prací současných žáků. Škola nabízí tříleté obory zakončené výučním listem a čtyřleté obory vzdělávání zakončené maturitou. Uchazeči o studium si mohou vybrat z různých oborů, jako je kuchař, číšník, cukrář, krejčí, kadeřník, hotelnictví, kosmetické služby či gastronomie.