Chtějí si pomocí kamerového systému posvítit na ty, kteří nemají na místech pro invalidy co dělat. Cílem jsou konkrétní kontroly vozidel za pomocí kamerového systému, aby strážníci měli nahrané, kdo s vozidlem přijel, kdo v něm byl či nebyl, hlavně v centru.

„Stále častěji se setkáváme se zneužíváním označením O 1, tedy označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou,“ vysvětlila důvody Daniela Bušková, tisková mluvčí liberecké městské policie. Takové označení se smí používat pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem označení O1.

„Máme zjištěná dopravní čísla, že přibližně z 500 aut v blízkém i vzdálenějším centru je jich 50 s označením O 1. Čím ale blíže centru, tím je toto číslo vyšší, tím více označení O1. V centru města je řada parkovišť určených právě pro držitele O 1 (zdarma) a na těchto parkovištích je přetlak vozidel invalidů, přičemž jejich počet převedeno na procenta je v jiných městech postačující,“ pokračuje Bušková.

Na postižené nezbývají místa

Jak dodala, i vzhledem k tomu strážníci chtějí, aby tato parkoviště mohli využít ti lidé, kteří to potřebují, a pro které to je určeno, ne pouze pro ty, kteří zneužívají označení O1, chodí do města na kávu a na jejich úkor osoby zdravotně postižené nemohou zaparkovat. „Hrubý odhad je, že až v polovině případů buď dochází ke zneužívání platného označení O1, nebo se používá označení O1 již neplatné (například po zemřelé osobě), nebo víme, že se toto označení O1 dá i koupit,“ upozornila Bušková.

Strážníci budou monitorovat příjezd takovýchto vozidel se zaměřením na osoby ve vozidle, aby bylo možno prokázat či vyloučit přítomnost konkrétní osoby. Daniela Bušková upozorňuje řidiče i na sankce, které jim hrozí v případě, že se prokáže, že na místech vyhrazených pro zdravotně postižené parkují neoprávněně.

Spolupráce s odborem sociální péče

„Se strážníky se na místě bude nacházet rovněž pracovník odboru sociální péče za účelem okamžitého zjištění majitele O 1. Označení O 1, které bude zneužíváno, strážníci na místě odeberou a řidiči hrozí sankce v dalším řízení od 5 do 10 tisíc korun,“ zdůraznila tisková mluvčí libereckých strážníků.

Zeptali jsme se jednoho z řidičů, zda s takovými kontrolami souhlasí. „Samozřejmě, že ano. Kolikrát jsem byl svědkem toho, že na místě pro invalidy zaparkoval samotný řidič, kterému evidentně nic zdravotně nechybělo. Neřeknu, kdyby vezl postiženého. Já také musím platit parkovné, tak se mi nelíbí, když jiný nemusí,“ uvedl Jan Karpíšek.

Jak doplnil, zná dokonce i jednoho ve svém okolí, který má nemocnou maminku v domově důchodců, odkud vůbec nevychází, a on využívá výhod cedulky pro postižené,“ uvedl Jan Karpíšek.

I šéf libereckého odboru dopravy Pavel Rychetský uvádí, že je potřeba používání označení O 1 kontrolovat. „Je to sice velmi těžko prokazatelné, nicméně kontrolovat se to musí. Ve velkém množství případů jsou totiž značky opravdu zneužívány,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu Pavel Rychetský.