„Turisté se logicky se žádostí o pomoc obrátí v první řadě na policistu nebo strážníka,“ vysvětlil důvody aktivity městské policie Jiří Kittner, primátor města Liberce, který je zároveň velitelem libereckých strážníků.

Protože však podle slov Ladislava Krajčíka, ředitele Městské policie Liberec, nenaučí za tři měsíce strážníky cizím jazykům, připravili plán, jak cizincům pomoci. „V současné době začínáme jednat s profesionálními tlumočníky, kteří by po dobu konání MS 2009 byli k dispozici našim strážníkům na mobilních telefonech,“ vysvětlil Ladislav Krajčík.

V praxi by to pak vypadalo tak, že pokud by buď sám strážník potřeboval překlad, nebo by potřeboval s něčím konkrétním poradit cizinec, strážník městské policie by se obrátil o pomoc telefonicky na tlumočníka anglického, německého nebo francouzského jazyka. „V podstatě se jedná jak o pomoc našim strážníkům, tak i široké veřejnosti,“ zdůraznila Daniela Bušková, tisková mluvčí libereckých strážníků.

Původní plán vedení městských strážníků směrovalo především veřejnosti. Policie plánovala totiž zřídit speciální telefonní linku, kterou by obsluhovali operátoři v anglickém a německém jazyce.

Takovou telefonní linku však již před pár dny zprovoznil Organizační výbor MS 2009. Prozatím je Barevná informační linka, jak ji OV nazval, v provozu několik hodin ve všední dny, nicméně podle zájmu veřejnosti bude její provoz s blížícím se šampionátem časově upraven.

„V průběhu šampionátu počítáme s nonstop provozem. Linka je určena všem, kdo chtějí získat jakékoliv informace týkající se MS 2009, programem počínaje a dopravou konče,“ vysvětlil Zdeněk Soudný, tiskový mluvčí OV MS 2009.

Městská policie Liberec by se podle Ladislava Krajčíka chtěla všeobecně přiblížit více veřejnosti a tlumočnické služby v době konání MS 2009 jsou jednou z prvních vlaštovek.

Jak dodal, rádi by se zasadili o to, aby strážníky přestali lidé vnímat pouze jako botičkáře. „Kromě besed se žáky a seniory o bezpečnostních zásadách a kurzů sebeobrany pro ženy plánujeme i další aktivity,“ informovala tisková mluvčí Bušková.

Jeden ze zmiňovaných kurzů sebeobrany pro ženy organizovala liberecká městská policie minulý víkend. Jak Daniela Bušková vysvětlila, náplní kurzu byly základy sebeobrany, chování v krizových situacích, právní minimum a obrana proti reálnému napadení.

Další z možných příkladů jmenoval primátor Jiří Kittner. „Chtěli bychom převést ze správy kraje pod město dětské dopravní hřiště, aby bylo více využité, nejenom pro školní potřeby,“ naznačil Jiří Kittner.

Podle jeho vize by dětské hřiště mělo být k dispozici dětem i v průběhu celého odpoledne. „A právě některý ze strážníků by na hřišti byl přítomen a pomáhal dětem,“ dodal Kittner s tím, že věří, že se s Krajským úřadem Libereckého kraje na převodu dětského hřiště v brzké době domluví.