Strany se dohodly na prioritách kraje na další čtyři roky a na složení rady kraje. Vítězní Starostové v ní budou mít 5 členů, Piráti a ODS po dvou náměstcích. Konkrétní osoby bude do funkcí volit nové zastupitelstvo, které se poprvé sejde 3. listopadu.

Hejtmanem se podle koaliční smlouvy má stát Martin Půta, který tak tento post obhájí. Stejně tak by měl v práci pokračovat Jan Sviták v resortu dopravy, Květa Vinklátová v resortu kultury, cestovního ruchu a památkové péče. Na náměstka za oblast sociálních věcí je navržen Petr Tulpa, který tuto funkci vykonával doposud.

Nováčkem by se měl stát Jiří Ulvr, který bude mít na starost hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova. Občanští demokraté budou řídit na krajské úrovni školství (Dan Ramzer) a zdravotnictví (Vladimír Richtr). Pirát Zbyněk Miklík by měl zastat resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, jeho kolega Václav Židek pak bude řídit životní prostředí a zemědělství.

Covid-19 jako hlavní výzva

Největší výzvou nového vedení Libereckého kraje bude podle Půty vypořádat se se současnou epidemií covid-19. „Koalice bude muset velice rychle navázat na práci svých předchůdců. Bude se to týkat především zajištění kapacity v nemocnicích a podpora páteřních nemocnic, stejně tak zajištění fungování domovů pro seniory a péče pro potřebné a slabé,“ řekl Půta. „Během dalších čtyřech let vidím jako klíčový projekt stavbu Centra urgentní medicíny v Liberci. Chci být optimistou a věřit, že na konci roku 2024 bude nový pavilon před dokončením,“ dodal.

Zbyněk Miklík zase považuje za svou prioritu zavedení systému sdružených nákupů kraje. „Věřím, že nám to přinese úspory v provozních nákladech. Máme před sebou řadu společných úkolů a uděláme vše pro to, aby se nám to podařilo,“ zmínil.

Jednou z dalších podmínek Pirátů bylo, aby se nekumulovaly funkce. Radní, kteří jsou zároveň starosty ve svých obcích, se proto budou muset vzdát svých funkcí. To se týká Jana Svitáka, který je starostou Prysku, Dana Ramzera, který starostuje ve Frýdlantu, Vladimíra Richtra v Jilemnici a Jiřího Ulvra, který je starostou ve Studenci. „Dohodli jsme se, že se vzdají svých uvolněných funkcí a budou tyto funkce vykonávat jako neuvolnění. Nejpozději do prvního pololetí roku 2021 přestanou být starosty úplně,“ vysvětlil Půta.

Na podepsanou koaliční smlouvu navazuje programové prohlášení, které vymezuje rámec činnosti rady Libereckého kraje na další čtyři roky. Strany ho připravovaly bez ohledu na probíhající krizi, a proto dojde na konci prvního čtvrtletí příštího roku k jeho revizi. Mělo by totiž už být jasné, jaké budou finanční dopady na veřejné rozpočty. „Jenom zrušení superhrubé mzdy bude znamenat ztrátu pro kraj ve výši 350 milionů korun,“ dodal hejtman Půta.