Zhruba takový je v kostce příběh rodiny Stanislava Cibulky, která požádala v květnu letošního roku Magistrát města Liberce o povolení ke kácení dvou vzrostlých stromů.

„Stromy rostou na naší zahradě. O povolení jsme požádali, protože nechceme, aby při nějaké vichřici spadl jeden z nich na náš dům. Magistrát však naší žádost zamítnul. Majetek občanů asi není tak důležitý jako stromy, které rostou na jejich zahradě,“ posteskl si Stanislav Cibulka.

Rodina se však nechtěla s rozhodnutím magistrátu smířit a na jeho rozhodnutí podala odvolání, které posuzovalo Oddělení zemědělství a ochrany přírody Libereckého kraje.

„K našemu překvapení přišlo za tři týdny rozhodnutí, že se naše odvolání zamítá. Úředník, který naše odvolání posuzoval se nás přitom ani neobtěžoval navštívit a celou situaci posoudit,“ řekl Stanislav Cibulka.

„Ještě nás poučil o tom, že kdyby se mělo vyloučit riziko pádu stromů, musela by se vykácet veškerá vzrostlá zeleň v zastavěných částek obcí a měst,“ dodal.

Se svoji stížností navíc rodina neuspěla ani na liberecké pobočce Ministerstva životního prostředí. Podle výjádření pobočky totiž krajský úřad postupoval v souladu se správním řádem s tím, že jako správní orgán je povinen postupovat hospodárně, bez průtahů a s co nejmenším zatěžováním dotčených osob.

O tom, že ale vše nebylo ze strany úředníků zcela v pořádku zjistil Deník přímo u vedoucí Oddělení zemědělství a ochrany přírody Libereckého kraje, které položil otázku jakým způsobem v těchto případech pracovníci odboru postupují.

„Posuzujeme každou námitku odvolatele. Naši pracovníci se potom samozřejmě jedou na dotčené místo podívat, protože se takové věci dají od stolu jen těžko posoudit,“ vysvětlila Deníku Marie Malcová.