Virus HIV, respektive jeho agresivnější fáze AIDS, je smrtelné onemocnění, které každoročně zabije více než 1,5 milionu lidí na celém světě. V České republice se počet nově nakažených virem HIV každoročně zvyšuje. V roce 2002 úřady evidovaly 50 případů, o osm let později už to bylo 180 případů. „Za devět měsíců roku 2014 se nově nakazilo virem HIV 185 lidí. Z tohoto počtu bylo 124 homosexuálně orientovaných mužů a 5 homosexuálně orientovaných intravenosních uživatelů drog. Dále se nakazilo 7 heterosexuálně orientovaných uživatelů drog, 3 muži a 4 ženy. Pohlavním stykem se nakazilo 19 heterosexuálně orientovaných mužů a 12 heterosexuálně orientovaných žen," uvádí se na stránkách Národního boje proti AIDS v České republice.

Nechte se testovat!

Hrozba nákazy tedy neklesá, ale naopak roste. Jak je patrné ze sdělení Národního boje proti AIDS, nákaza už dávno nehrozí pouze homosexuální menšině a drogově závislým. Je potřeba se chránit a vědět o rizicích, upozorňují lékaři a odborníci z oboru. Bezpečný sex je tak doposud od objevení viru v roce 1982 jedinou opravdu účinnou ochranou před nákazou virem HIV. Preventivní testy vám pak pomohou zjistit, jaká je vaše situace. Test lze absolvovat kdykoliv během roku ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, který má svou pobočku i v Liberci na adrese U Sila 1139. Za vyšetření a výsledky zaplatíte 500 korun. Kvůli nedostatečné osvětě, která je v České republice dlouhodobě podfinancovaná, se mladší generace může domnívat, že hrozba nákazy pro ně není aktuální. Nikdy si však nemůžete být jistí. Monogamní svazky jsou vždy založeny na důvěře a pokud jeden z partnerů tuto důvěru poruší, může to stát život i toho druhého.

Evropský týden testování tak slouží jako připomínka a možnost zjistit, jaký je váš zdravotní stav. Jako preventivního opatření jsem využil možnosti nechat se testovat i já, když jsem dorazil do ordinace doktora Jiřího Lešovského. Žiji v monogamním homosexuálním partnerství, svému partnerovi důvěřuji, ale zároveň je dobré znát svůj zdravotní stav a domněnku, že jsem zdravý, mít doloženou fakty. „Ostražitost populace obecně vůči této nemoci přestala být taková, jaká byla v 90. letech. Nemoc AIDS začala být vnímána, jako že o nic nejde," říká mi doktor Jiří Lešovský ze Zdravotního ústavu a potvrzuje tak celonárodní trend posledních let. Navíc dodává, že ochrana může být považována i jako vyjádření úcty k sobě samotnému a lidem v nejbližším okolí.

Co je HIV a AIDS?

Human Immunodeficiency Virus (HIV) a Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) = Syndrom získaného imunodeficitu, česky soubor příznaků, které vedou ke ztrátě imunity, to je obranyschopnosti organismu. HIV je poměrně složité se nakazit. Nelze ho přenést dotykem, nelze ho ani vdechnout; přenos HIV je mnohem intimnější. Ve skutečnosti se HIV nejčastěji přenáší sexuálním stykem. Přestože se HIV reprodukuje velmi rychle, trvá velmi dlouho (ve většině případech mnoho let), než způsobí nějaké poškození infikované osobě. HIV se proto někdy nazývá lentivir nebo pomalý vir.

HIV je odlišný od většiny ostatních virů v tom, že se specializuje na napadání těch buněk, které jsou určeny k obraně proti němu. Kvůli této skutečnosti je HIV tolik nebezpečný vir napadá imunitní systém organismu.

Stejně jako ostatní viry nemůže ani HIV přežívat samostatně. Může žít pouze uvnitř nějaké buňky. HIV má jednu nebezpečnou zvláštnost, přednostně totiž napadá buňky CD4, dirigenty imunitní obrany. Tento systém pak postupně ochromí, a to ještě dříve, než se stačí zformovat k obraně.

Virus chronicky infikuje ještě další druh bílých krvinek, makrofágy. Ty hrají důležitou úlohu v imunitních reakcích (protože se podílejí zejména na fagocytóze). Dále přicházejí tyto buňky jako první v organismu do styku s virem a dalšími agresivními činiteli.

Buňky (podobně jako počítače) sdělují svůj kód ve dvou jazycích, RNA a DNA. DNA se obvykle přepisuje do RNA. Kód RNA se naopak do kódu DNA může přepisovat pouze za pomocí specifického enzymu, reverzní transkriptázy, kterou disponuje právě virus HIV.

Vir HIV 1 je v epidemii AIDS nejdůležitějším virem. Jeho genetický kód se natolik liší od genetického kódu HIV 2, že nelze předpokládat, že by vznikl pouhou jeho mutací. Je však možné, že pochází z viru vyskytujícího se u šimpanze. HIV 1 se patrně již dlouhou dobu vyskytoval u některých izolovaně žijících lidských populací, kterými byl relativně dobře tolerován.

Vir HIV 2 je relativně blízkým příbuzným viru africké opice (mangbey, rod Cercocebus). Nejpravděpodobnější hypotéza naznačuje, že někdy v bližší či vzdálenější minulosti došlo k přenosu tohoto viru z opice, která byla jeho rezervoárem s relativně dobrou tolerancí k němu, na člověka, který se stal novým hostitelem tohoto viru a nebyl na něj připraven. HIV 2 stejně jako HIV 1 může u člověka způsobit onemocnění AIDS, jeho přenos je však obtížnější. Dojde-li k němu, projeví se ve srovnání s infekcí HIV 1 rozvinuté onemocnění méně často a za delší dobu.

Jak se virem nemůžete nakazit!

Jak již bylo řečeno, virus se přenáší při sexuálním styku nebo skrze tělní tekutiny obsahující virus HIV. Stále ale panuje ve společnosti spousta nepřesných informací a dogmat nejen ohledně přenosu viru. Česká společnost AIDS pomoc proto dala dohromady seznam aktivit, při kterých se nemusíte bát nákazy. „Těmito způsoby se v rámci běžného společenského styku HIV nepřenáší: stiskem ruky, přátelským polibkem na tvář nebo na ústa, nápojem v restauraci, na záchodě a v koupelně, u pítka, penězi, ve sprchách, telefonováním společným přístrojem, v kině, v bazénu, v tělocvičně a v posilovně, při přijímání návštěv, při návštěvách v nemocnici, při návštěvě u lékaře, společným používáním příborů, ložním a spodním prádlem, ve škole (u dětí), při otvírání dveří, v taxíku, v autobuse, ve vlaku, v metru a jiných dopravních prostředcích, při dárcovství krve.

V šatnách a převlékárnách, ve sprchách, na záchodě, v závodních jídelnách a restauracích, bufetech a kantýnách, používání automatů a pítek, na sekretariátech a v kancelářích, společným používání telefonních přístrojů ( vč. mobilních ), společným používáním nástrojů a nářadí, ochranných pomůcek a masek, prací v blízkosti HIV pozitivního člověka."

Pokud máte pochyby, myslíte si, že mohlo dojít k nákaze nebo jste měli nechráněný sex s neznámou osobou, zajděte se nechat otestovat. Když jsem včera odpoledne dorazil do Zdravotního ústavu na anonymní a bezplatný test HIV, byla čekárna prázdná, podle sloužící zdravotní sestry jsem byl prvním, kdo nabídky bezplatného vyšetření využil. V ordinaci vám vezmou vzorek krve a za týden máte výsledky. Na test byste neměli chodit dříve než po dvou měsících od rizikového sexu, dříve je přítomnost viru, respektive přítomnost protilátek ve vašem systému těžce pozorovatelná. „Závisí to ale na jedinci. U každého je ta inkubační doba jiná," dodává Jiří Lešovský, jehož ordinace se k bezplatnému testování letos připojila poprvé. Další termín, kdy vám v Liberci udělají test bezplatně je tento čtvrtek od 9 do 12 hodin v sídle Zdravotního ústavu. Nebojte se předsudků, nebojte se vlastního strachu, protože na to už je pozdě. Celá procedura trvá pár minut a výsledky budou známé do týden. Pro někoho to bude nekonečných sedm dní, po kterých ale přijde jistota, že jste zdravý nebo že jste udělal(a) vážnou chybu.